Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikası

Kısaca: Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikası ya da ODGP (İngilizce: ''Common Foreign and Security Policy'') 7 Şubat 1992 tarihinde imzalanan Maastricht Antlaşması'yla Avrupa Birliği'nin ''üç sütunundan'' biri olarak kabul edilmiştir. 1 Mayıs 1999 tarihinde yürürlüğe giren Amsterdam Antlaşması bu politika üzerinde daha büyük yenilikler yapmış ve politikayı genişletmiştir. Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikası, 1986 yılında Avrupa Tek Senedi'nin oluşturduğu Avrupa İş Birliği Kurumu'nun yerini almıştır. ...devamı ☟

Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikası
Ortak Dışişleri Ve Güvenlik Politikası

Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikası ya da ODGP (İngilizce: Common Foreign and Security Policy) 7 Şubat 1992 tarihinde imzalanan Maastricht Antlaşması'yla Avrupa Birliği'nin üç sütunundan biri olarak kabul edilmiştir. 1 Mayıs 1999 tarihinde yürürlüğe giren Amsterdam Antlaşması bu politika üzerinde daha büyük yenilikler yapmış ve politikayı genişletmiştir. Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikası, 1986 yılında Avrupa Tek Senedi'nin oluşturduğu Avrupa İş Birliği Kurumu'nun yerini almıştır. Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikası, Avrupa Birliği'nin topraklarının korunmasından NATO'yu sorumlu görür. Ancak 1999 yılından bu yana barış gücü askerliği ve yapılan antlaşmaların korunması gibi hususlar Avrupa Birliği tarafından yapılmaktadır. Geçmişi Ortak Ticaret Politikası uyarınca, uluslararası ticaret görüşmelerinde iş birliği esası 1957 yılında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu olarak birliğin temellerinin atıldığı döneme dayanır. Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikası'nın ise kökleri 1970 yılında başlatılan Avrupa Politik İş Birliği kurumuna dayanmaktadır. Avrupa Politik İş Birliği, üye ülkeler arasında dış politika konularında ortak bir çizgi yaratarak, hem üye ülkelerin kendi çıkarlarını hem de Avrupa Birliği'nin çıkarlarını gözetmesini amaçlayan bir gayriresmi danışma birimi gibi işlev görmüştür. Bu iş birliği uyarınca insan haklarına, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne saygı da öngörülmüştür. Amsterdam Antlaşması'nda Avrupa Birliği'nin dış politikalarını yönetmesi amacıyla günümüzde Javier Solana tarafından yürütülen bir de Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi görevi oluşturulmuştur. Koşulları Avrupa Birliği Antlaşması olarak da bilinen Maastricht Antlaşması'nın hükümleri gereğince Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikası adında geçen alanlara ilişkin izlenecek tüm yolları belirler. Bu politikanın hükümleri şunlardır: * Birleşmiş Milletler Yasası ile birlikte ortak değerleri, temel çıkarları, bağımsızlığı ve Avrupa Birliği'nin bütünlüğünün korumak; * Her koşulda Avrupa Birliği'nin güvenliğini geliştirmek; * Birleşmiş Milletler Yasası ile birlikte barışı korumak ve uluslararası güvenliği arttırmak, sınırları tutmak * Uluslararası alanda iş birliği geliştirmek * İnsan haklarına, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve özgürlüklere saygı geliştirilmesi ve pekiştirilmesi.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası
1 hafta önce

Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası ya da kısaca AGSP, (eski adıyla Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası) Avrupa Birliği'nin Ortak Dışişleri ve Güvenlik...

Avrupa Birliği Politikası
3 yıl önce

toplumsal ve çevresel konuları ele alır. Ortak dışişleri ve güvenlik politikası da denen ikinci sütun dış ilişkileri ve askerî konularla ilgilenir. Güvenlik Güçleri...

Avrupa Birliği'nin üç sütunu
2 hafta önce

doldu. Ortak Güvenlik ve Dışişleri Politikası ile Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikası'nda, Avrupa Parlamentosu'nun, Avrupa Adalet Divanı'nın ve Avrupa...

Avrupa Savunma Ajansı
1 hafta önce

12 Temmuz 2004 tarihinde Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikası bünyesinde kurulmuştur. Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikası kararına katılmama hakkını...

Avrupa Birliği Askerî Personeli
3 yıl önce

Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası'nın yetki alanı içinde askerî operasyonları denetlemektir. Doğrudan Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek...

Petersberg Görevleri
3 yıl önce

görevler Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası çatısı altında, Avrupa Birliği'nin üç sütunundan ikincisinde, Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikası bünyesinde...

Avrupa Birliği Silahlı Kuvvetleri
3 yıl önce

bilinen küçük birliklerdir. Avrupa Birliği güvenlik alanındaki tüm konuları Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikası ışığında yürütür. Kararlara katılmama hakkını...

Avrupa Birliği Uydu Merkezi
3 yıl önce

bu yeni merkeze yüklenmiştir. Uydu merkezi bu görevleri Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikası çerçevesinde yürütmektedir. Uydu merkezinin genel müdürlüğü...