Ortak Güvenlik Ve Savunma Politikası

Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası ya da kısaca AGSP, (eski adıyla ''Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası'') Avrupa Birliği'nin Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikası'nın en önemli ayağı ve Avrupa Birliği'nin askeriye ve savunma alanlarını kapsayan yönergesidir. Bu politika, NATO bünyesinde yer alan ''Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği'' oluşumunun yerini almış ve Avrupa Birliği'nin kendi yetki alanı içinde olması ve NATO üyesi olmayan ülkelerle de işbirliği kurması bakımından bu eski oluşumd

Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası ya da kısaca AGSP, (eski adıyla Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası) Avrupa Birliği'nin Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikası'nın en önemli ayağı ve Avrupa Birliği'nin askeriye ve savunma alanlarını kapsayan yönergesidir. Bu politika, NATO bünyesinde yer alan Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği oluşumunun yerini almış ve Avrupa Birliği'nin kendi yetki alanı içinde olması ve NATO üyesi olmayan ülkelerle de işbirliği kurması bakımından bu eski oluşumdan farklı olmuştur. Resmi olarak, Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası, üye ülkelerin temsil edildiği hükumetlerarası bir birim olan Avrupa Birliği Konseyi bünyesinde bulunur ancak Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcilisi de -günümüzde bu görevde Javier Solana bulunmaktadır- bu politikada önemli rol oynar. Konsey Genel Sekreteri, politika gereğince alınan kararlar Konsey'e gelmeden önce onları inceler ve yeni kararlar hazırlar. Makamı Avrupa Birliği Konseyi Genel Sekreterliği'ndedir. Avrupa Savunma Ajansı, Petersberg Görevleri, Avrupa Güvenlik Stratejisi, Berlin Plus Antlaşması ve Avrupa Birliği Savaş Grupları tasarısı bu politika uyarınca oluşturulmuştur.

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Ortak Güvenlik Ve Savunma Politikası ilgili konular

 • Türkiye'de Dış Güvenlik ve Savunma

  Türkiye'nin dış güvenlik politikasındaki başlıca hedefi, bölgesinde ve dünyada barış ve istikrarın artırılmasıdır. Ülkenin ulusal ba
 • Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikası

  Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikası ya da ODGP (İngilizce: ''Common Foreign and Security Policy'') 7 Şubat 1992 tarihinde imzalanan Maastric
 • Savunma Sanayii Müsteşarlığı (Türkiye)

  Savunma Sanayii Müsteşarlığı veya kısaca SSM, Türkiye Cumhuriyeti devletinin sivil yapılı askeri tedarik ve ulusal savunma endüstrisini gü
 • Petersberg Görevleri

  Petersberg Görevleri, Avrupa Birliği'nin ''Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası'' içinde hazırlamış olduğu askeriye ve güvenlik konulu bir
 • Federal cumhuriyet

  Federal cumhuriyet, cumhuriyetçi bir yönetim biçimine sahip devlet organlarının oluşturduğu federasyona verilen addır. Terimde geçen "cumhuri
 • Avrupa Birliği Askerî Personeli

  Avrupa Birliği Askerî Personeli ya da kısaca ABAP, Avrupa Birliği bünyesinde yer alan bir birimdir. Görevi, Avrupa Güvenlik ve Savunma Politika
 • Avrupa Birliği Silahlı Kuvvetleri

  Avrupa Birliği Silahlı Kuvvetleri, Avrupa entegrasyonu henüz askeriye alanında çok yol katetmemiş olduğundan dolayı henüz oluşturulmamışt
 • Avrupa Savunma Ajansı

  Avrupa Savunma Ajansı ya da kısaca EDA, Avrupa Birliği'nin bir birimidir. Merkezi Belçika'nın başkenti Brüksel'de yer alır. 12 Temmuz 2004 tar
 • Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası

  Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası ya da kısaca AGSP, (eski adıyla ''Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası'') Avrupa Birliği'nin Ortak Dışi