--}}

Ortodoks

Ortodoksluk Hristiyanlığın üç büyük mezhebinden biri. Ortodoks (yunanca "orthos" doğru ve "doksa" inanç kelimelerinin birleşmesiyle meydana gelmiş "doğru inanç" anlamını ifade eder. "Doğu kilisesinin güttüğü mezhep, bu mezhebe uyan kişi" demektir. Ortodoksluk dışındaki diğer iki mezhep, Katoliklik ve Protestanlık'tır. Ortodoksluk 1054 yılında Roma'dan ayrılmıştır. Herhangi bir alanda geleneklere sıkı sıkıya bağlı olan, vahye ve meşru kilisenin kararlarına uygun doktrin ve düşüncelerin tüm

Ortodoks ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Ortodoksluk

Diğer anlamları

ortodoks

Türkçe ortodoks kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. orthodox

ortodoks

dogmaya ve kilise öğretisine uygun olan.
ortodoksluk mezhebinden olan (kimse).

ortodoks

Türkçe ortodoks kelimesinin Fransızca karşılığı.
orthodoxe

ortodoks

Türkçe ortodoks kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. orthodox

ortodoks

Osmanlıca ortodoks kelimesinin Türkçe karşılığı.
Yun. İtalya'daki Papalığa bağlı olmayıp, İstanbul'daki Fener Patrikhanesine bağlı Hristiyan. Doğu kilisesine ve an'anelerine sıkı sıkıya bağlı Hristiyanların mezhebi.

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.