Ortodoks

Kısaca: Ortodoksluk Hristiyanlığın üç büyük mezhebinden biri. Ortodoks (yunanca "orthos" doğru ve "doksa" inanç kelimelerinin birleşmesiyle meydana gelmiş "doğru inanç" anlamını ifade eder. "Doğu kilisesinin güttüğü mezhep, bu mezhebe uyan kişi" demektir. Ortodoksluk dışındaki diğer iki mezhep, Katoliklik ve Protestanlık'tır. Ortodoksluk 1054 yılında Roma'dan ayrılmıştır. Herhangi bir alanda geleneklere sıkı sıkıya bağlı olan, vahye ve meşru kilisenin kararlarına uygun doktrin ve düşüncelerin tüm ...devamı ☟

Ortodoks ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Ortodoksluk

ortodoks

Türkçe ortodoks kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. orthodox

ortodoks

dogmaya ve kilise öğretisine uygun olan.
ortodoksluk mezhebinden olan (kimse).

ortodoks

Türkçe ortodoks kelimesinin Fransızca karşılığı.
orthodoxe

ortodoks

Türkçe ortodoks kelimesinin Almanca karşılığı.
adj. orthodox

ortodoks

Osmanlıca ortodoks kelimesinin Türkçe karşılığı.
Yun. İtalya'daki Papalığa bağlı olmayıp, İstanbul'daki Fener Patrikhanesine bağlı Hristiyan. Doğu kilisesine ve an'anelerine sıkı sıkıya bağlı Hristiyanların mezhebi.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ortodoks
3 yıl önce

"Ortodoks" sözcüğü ile şunlardan biri kastedilmiş olabilir: Ortodoks Hristiyanlık, kendini Ortodoks olarak adlandıran iki Hristiyan mezhebi: Doğu Ortodoks...

Ortodoks, Ortodoks Kilisesi, Ortodoks Yahudilik, Anlam ayrım
Doğu Ortodoks Kilisesi
6 yıl önce

Patrikhanesi, Rusya Ortodoks Kilisesi, Sırbistan Ortodoks Kilisesi, Romanya Ortodoks Kilisesi, Bulgaristan Ortodoks Kilisesi, Gürcistan Ortodoks Kilisesi, Kıbrıs...

Ortodoksluk, 1054, 1204, 1964, Afrika, Apokrifa, Asya, Ayasofya, Baba Tanrı, Başpiskopos, Bulgaristan
Ortodoks Yahudilik
3 yıl önce

Ortodoks Yahudilik, çağdaş Rabbânî Yahudiliğinin gelenekçi dalı olan Yahudilik mezhebi. Esas olarak, Sina Dağı'nda Yahveh tarafından Musa'ya indirilen...

Rum ortodoks kilisesi
3 yıl önce

Rum Ortodoks Kilisesi (Modern Yunanca: Ἑλληνορθόδοξη Ἑκκλησία Ellinortodoksi Ekklisia), geleneksel olarak Koini Yunancası'nı kullanan Doğu Ortodoks kiliseleri...

Ortodoksluk, Afrika, Apokrifa, Asya, Baba Tanrı, Bulgaristan, Diofizit, Eski Ahit, Eşitlerin birincisi, Habeşistan, Havari
Gürcü Ortodoks Kilisesi
3 yıl önce

Gürcü Ortodoks Kilisesi (Tam adı: Gürcü Apostolik Otosefal Ortodoks Kilisesi, Gürcüce : საქართველოს სამოციქულო მართლმადიდებელი ავტოკეფალური ეკლესია; translit...

Rus Ortodoks Kilisesi
3 yıl önce

Rus Ortodoks Kilisesi (Rusça; Русская Православная Церковь), dünyanın en büyük özerk Ortodoks Kilisesi. Rus Ortodoks Kilisesi, resmî olarak Ortodoks kiliselerinin...

Rus Ortodoks Kilisesi, 1037, 1439, 1448, 1458, 1589, 1596, 1687, 1721, 1917, 1918
Süryani Ortodoks Kilisesi
3 yıl önce

Süryani Kadim Kilisesi ya da Süryani Ortodoks Kilisesi Doğu Hristiyan mezhebidir ve Orta Doğu'da yaşayan Hristiyan Semitik bir halk olan Süryaniler’in...

Süryani Ortodoks Kilisesi, Aramice, Hıristiyan, Kudüs, Mardin, Metropolit, Ortadoğu, Semitik, Süryanice, Süryaniler, İsa
Ortodoks Marksizm
3 yıl önce

Ortodoks Marksizm, Karl Marx'ın 1883 yılında ölümünden sonra onun kuramlarını takip edip Marksizmi basit bir düzene sokup sistemleştirerek düzenlemeyi...