Ortodoks Mezhebi

Ortodoks Mezhebi ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Ortodoksluk

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Doğu Ortodoks Kilisesi
6 yıl önce

Ortodoks Kilisesi, 4. ve 8. yüzyıllar arasında toplanmış Ekümenik Konsillerin kanonik olduğunu kabul eden bir Hristiyan mezhebidir. Dünyada yaklaşık 225-300...

Ortodoksluk, 1054, 1204, 1964, Afrika, Apokrifa, Asya, Ayasofya, Baba Tanrı, Başpiskopos, Bulgaristan
Ortodoks Yahudilik
3 yıl önce

Ortodoks Yahudilik, çağdaş Rabbânî Yahudiliğinin gelenekçi dalı olan Yahudilik mezhebi. Esas olarak, Sina Dağı'nda Yahveh tarafından Musa'ya indirilen...

Ortodoks
3 yıl önce

"Ortodoks" sözcüğü ile şunlardan biri kastedilmiş olabilir: Ortodoks Hristiyanlık, kendini Ortodoks olarak adlandıran iki Hristiyan mezhebi: Doğu Ortodoks...

Ortodoks, Ortodoks Kilisesi, Ortodoks Yahudilik, Anlam ayrım
Süryani Ortodoks Kilisesi
3 yıl önce

da Süryani Ortodoks Kilisesi Doğu Hristiyan mezhebidir ve Orta Doğu'da yaşayan Hristiyan Semitik bir halk olan Süryaniler’in çoğu bu mezhebe üyedir. Aslında...

Süryani Ortodoks Kilisesi, Aramice, Hıristiyan, Kudüs, Mardin, Metropolit, Ortadoğu, Semitik, Süryanice, Süryaniler, İsa
Ortodoks Hristiyanlık
6 yıl önce

Ortodoks Hristiyanlık, Doğu Ortodoks Kilisesi ve Oryantal Ortodoksluk için kullanılan ortak adlandırma. Hristiyanlığın bu iki mezhebi de antik Hristiyan...

I. Bartholomeos
6 yıl önce

Başpiskoposu'dur. Doğu Ortodoks Kilisesi hiyerarşisinde primus inter pares (eşitler arasında birinci) kabul edilmekte ve dünyadaki tüm Rum Ortodoks mezhebine mensup Hristiyanların...

I. Bartholomeos, 1940, 1991, 29 ޞubat, 2 Kasım, Almanca, Fransızca, Gökçeada, Kişi, Latince, Ortodoksluk
Kilise (örgüt)
6 yıl önce

ayrılan doktrinleri bulunan mezheplerden her birine verilen isim. Binlerce mezhebi olan Hristiyanlığın başlıca mezhepleri, Roma Katolik Kilisesi (1.2...

Protestanlık
3 yıl önce

(Genellikle Protestan mezhebi olarak sayılmamakta ve bağımsız bir Batı Kilisesi olarak tanımlanmaktadır.) Diğer Protestan mezhepleri: Baptizm, Anabaptizm...

Protestanlık, Protestanlık