Ortodoks Musevilik

Kısaca: Ortodoks Yahudilik veya Ortodoks Musevilik, Kudüs`teki Mabed`in yıkılışından günümüze kadar gelen resmî Yahudi inanç ve geleneklerini temsil eden, halen mensubu en fazla olan Musevilik mezhebidir.Bugün İsrail Devleti`nde de bu mezhep taraftarları hâkimdir. Musa Kanunları`na sıkı bir şekilde bağlı olan Ortodoks Yahudiler, Şabat (cumartesi) günü hiçbir iş yapmamak, Kaşerut kurallarına uymak konusunda diğer mezheplerden daha katı tutum sergilerler. ...devamı ☟

Ortodoks Yahudilik veya Ortodoks Musevilik, Kudüs`teki Mabed`in yıkılışından günümüze kadar gelen resmi Yahudi inanç ve geleneklerini temsil eden, halen mensubu en fazla olan Musevilik mezhebidir.

Bugün İsrail Devleti`nde de bu mezhep taraftarları hakimdir. Musa Kanunları`na sıkı bir şekilde bağlı olan Ortodoks Yahudiler, Şabat (cumartesi) günü hiçbir iş yapmamak, Kaşerut kurallarına uymak konusunda diğer mezheplerden daha katı tutum sergilerler.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ortodoks Yahudilik
3 yıl önce

Ortodoks Yahudilik, çağdaş Rabbânî Yahudiliğinin gelenekçi dalı olan Yahudilik mezhebi. Esas olarak, Sina Dağı'nda Yahveh tarafından Musa'ya indirilen...

Yeniden yapılanmacı Yahudilik
3 yıl önce

Yapılanmacılar ya da (Reconstructionist) adı verilir. Ortodoks Musevilik, Tutucu Musevilik ve Reformist Musevilik dışında Mordechai Kaplan'ın kurduğu (Yeniden...

Kudüs Tapınağı
3 yıl önce

Üçüncü Tapınak'ı inşa edilmesini planlamaktadır ve bu yüzden Ortodoks ve Muhafazakâr Musevilik taraftarları bir gün Üçüncü Tapınağın inşa edileceğini ummaktadırlar...

Kudüs Tapınağı, Yahudilik, 132, 135, 2000, 2003, 2004, 2007, 27 Aralık, 363, 70
Mezar
3 yıl önce

anlamına gelir. Bazı toplumlarda ölüler yakılırken İslam, Hristiyanlık ve Musevilik gibi tek tanrılı dinlerde ölülerin mezar içinde diğer hayata geçmek için...

Mezar, Anıt mezar, Mısır, Tac Mahal, İslam
Hümanistik Yahudilik
6 yıl önce

Yahudilik'in bir alt kolu olan Hümanist Musevilik Tanrı'dan çok Yahudi kimliğinin bir parçası olan Yahudi kültürü ve tarihine önem verir. Felsefesi hümanizm...

Lüksemburg'da din
3 yıl önce

Lüksemburg'da çok az Ortodoks Yahudi bulunmaktadır. Holokost sırasında, savaş öncesi 3.500 nüfus olan Yahudi nüfusu 1555'e düşmüştür. Musevilik devlet tarafından...

Tapınak
3 yıl önce

anılır (örneğin Emanu-El Tapınağı, Beth-El Tapınağı gibi); fakat Ortodoks Musevilik bu kullanımı yersiz bulur zira onlar sinagogları Kudüs Tapınağı'nın...

Tapınak, Tapınak
Ketuvim
3 yıl önce

Ketuvim (İbranice: כתובים; "Yazılar") Musevilik kutsal metni. Tanah'ın (İbrani İncili) üçüncü ve son bölümünü oluşturur. İlk bölüm Tora (Tevrat) ve Nevi'im'den...

Ketuvim, Musevilik, Nevi`im, Tanah, Tora, Yahudilik, İbranice