Ortopedi

Kısaca: Ortopedi genel cerrâhinin bir dalı. Ortopedi daha çok, insan vücûdunun şekil bozuklukları ile uğraşmayı kendilerine iş edinmiş olan genel cerrahların, bu konudaki değerli çalışmalarıyla doğmuş ve gelişmiştir. Burada adı geçen şekil bozuklukları, hareket sistemiyle yâni gövde ve uzuvlarla ilgili şekil bozukluklarıdır. ...devamı ☟

Ortopedi genel cerrahinin bir dalı. Ortopedi daha çok, insan vücudunun şekil bozuklukları ile uğraşmayı kendilerine iş edinmiş olan genel cerrahların, bu konudaki değerli çalışmalarıyla doğmuş ve gelişmiştir. Burada adı geçen şekil bozuklukları, hareket sistemiyle yani gövde ve uzuvlarla ilgili şekil bozukluklarıdır. Buna karşılık yüz, kafa ve iç organlara ait şekil bozuklukları, bu tıp dalının çalışma alanının dışında kalır. İlk bakışta çalışmaların dar bir alan içinde kaldığı zannı uyanırsa da hakikatte bu alan oldukça geniştir. Zira, şekilde ve fonksiyonda bozukluklar yapan hastalık ve darbeler oldukça fazladır. Ortopediyi insan vücudunun özellikle mekanik fonksiyonları ile uğraşan bir tıp dalı olarak da tarif etmek mümkündür.

Ortopedi terimi, ilk olarak Paris Tıp Fakültesi profesörlerinden Nicolas Andry (1658-1742) tarafından kullanılmıştır. Ortopedi kelimesi düzgün, kusursuz çocuk veya düzgün, kusursuz terbiye, düzeltme anlamlarına gelen bir terimdir. Fakat zamanla hüviyetini değiştirmiş, her yaştaki insanların hareket sisteminin şekil ve fonksiyon bozuklukları ile ilgilenir hale gelmiştir.

Mısır, Babil, Çin, Hint, Yunan ve Roma kalıntılarında, insan vücudundaki sakatlıkların sebep oluş ve şekilleri ile tedavileri üzerinde çalışıldığına dair kayıtlara rastlanmaktadır. Yıllar ilerledikçe ortopedi alanında da yeni gelişmeler olmuş ve ortopedi giderek daha köklü bir hale gelmiştir. Önceden alınmış insan ve hayvan kemiklerinin çeşitli şekillerde saklanması ve lüzumunda kullanılmasını temin eden kemik bankaları ile noksanlığı plastik maddelerle telafi etmek için imal edilen iç sun’i uzuvlar, ortopedik cerrahinin son zamanlarda ulaştığı yenilikler arasına girdi.

Ortopedi dalında ihtisas yapan hekimlere “ortopedist” ismi verilmektedir.

Ortopedi

1 . Hekimliğin, çocuklardaki vücut biçimsizliklerini düzelten veya önleyen bir kolu.
2 . Vücutta kemikler, eklemler, kaslar, kirişler, sinirler gibi hareketi sağlayan organların bozukluklarını düzelten, tedavi eden cerrahi kolu.

Ortopedi

Türkçe Ortopedi kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. orthopaedics [Brit.], orthopedics, orthopaedy [Brit.], orthopedy

Ortopedi

hekimliğin çocuklardaki vücut biçimsizliklerini düzelten ya da önleyen bir kolu. vücuttaki kemikler, eklemler, kaslar, kirişler, sinirler gibi hareketi sağlayan organ bozukluklarını sağaltan cerrahi kolu. hastanelerde bu tür sağaltımların yapıldığı bölüm.

Ortopedi

Türkçe Ortopedi kelimesinin Fransızca karşılığı.
orthopédie [la]

Ortopedi

Türkçe Ortopedi kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Orthopädie

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Travmatoloji
3 yıl önce

en geniş anlamıyla tıp dilinde kullanılmakta, ve ortopedi bilim dalıyla birlikte anılarak Ortopedi ve Travmatoloji anabilim dalı şekliyle yerleşmiştir...

Rıdvan Ege
3 yıl önce

(1925, Denizli - 8 Haziran 2017, Ankara), Türk akademisyen, genel cerrahi, ortopedi, çocuk cerrahisi, travmatoloji, el cerrahisi uzmanı. Kurulmasına öncülük...

TOBB ETÜ Hastanesi
3 yıl önce

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları, Mikrobiyoloji, Nöroloji, Nöroşirürji, Ortopedi ve Travmatoloji, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Üroloji branşlarında...

Salih Fırat
6 yıl önce

Hastanesinde ortopedi ve travmatoloji uzmanlığını aldı. Ordu'nun Fatsa ilçesinde pratisyen hekim, Adıyaman Devlet Hastanesinde ise ortopedi ve travmatoloji...

Tıp dalları
3 yıl önce

hastalıkları Kadın Hastalıkları ve Doğum Otorinolarengoloji Kalp ve Damar Cerahisi Ortopedi ve Travmatoloji Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi Üroloji...

Asım Güzelbey
3 yıl önce

ortopedi ihtisasını yaptıktan sonra İsveç'te Karolinska Hastanesi'nde diz cerrahisi eğitimi aldı. 1981 yılında Gaziantep SSK Hastanesi'nde Ortopedi Uzmanı...

Bekir Kumbul
6 yıl önce

Serik), Türk siyasetçi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur. Ortopedi ve Travmatoloji konusunda uzmanlaşmıştır ve Antalya SSK Hastanesi Başhekimliği...

Tıp
3 yıl önce

Jinekolojik endokrinoloji Nöroloji Nöroşirurji - (Beyin ve sinir cerrahisi) Ortopedi Pediatri Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi Pratisyen hekimlik Psikiyatri...

Tıp, Tıp