Oru�� Reis

reisülküttap

Reisülküttap Osmanlı Devletinde, dîvân-ı hümâyunda, doğrudan doğruya vezîriâzama bağlı yazı işleriyle meşgul kalemlerin ve buradaki kâtiplerin faaliyetine nezâret eden dâire reisi.

Turgut Reis

Turgut Reis büyük Türk denizcisi. Trablusgarp fâtihi. Osmanlı Devletinin Menteşe (Muğla) Sancağına bağlı Saravuloz köyünde, tahminen 1485 yılında doğdu. Veli isminde bir çiftçinin oğludur. Gençliğinde cirit, güreş, ok atmada gösterdiği ustalık ve cesâreti...

Ivorwen

J.R.R.

Landkreis Göppingen

Landkreis Göppingen, Almanya´nın Baden-Württemberg eyâletinde bir ilçe.

Mustafa Hilmi Hadžiomerović

ayırmak için onu Reis-l-ulema’ya atadılar. Yıllarca süren çalışmalarından bıkan Mustafa Hilmi Efendi Hadžiomerović, 1893'te Reisu-l-ulema görevinden istifa

Landkreis Esslingen

Landkreis Esslingen, Almanya´nın Baden-Württemberg eyâletinde bir ilçe.

Oruç Reis Anadolu Lisesi

ISO 639:o

Oruç Reis

Oruç Reis ( .... - 1518) büyük Türk denizcisi. Muhtemelen 1470 yılında Midilli’nin Bonova köyünde doğdu. babası, Yâkub Ağa 1462’de Midilli’nin fethine iştirak etmiş ve Bonova köyü kendisine tîmar olarak verilmişti. Burada yerleşip evlenen Yâkub Ağanın İsh...

Piri Reis haritası