Osman-ı Zinnureyn Eshab-ı kiramın en büyüklerinden ve Peygamberimizin damadı, üçüncü halifesi. 577 senesinde Mekke'de doğdu. Babası Affan olup, Kureyş kabilesinin Beni Ümeyye kolundandır. Annesi ise Erva binti Küreyz'dir. Hem ana hem baba yönünden soyu, Abdülmenaf'ta Peygamber efendimizin temiz nesebiyle birleşir. Dünyadayken Cennetle müjdelenen on kişiden biridir. Hazret-i Rukayye'den Abdullah isminde bir oğlu olmuş, bu sebeple Ebu Abdullah künyesiyle tanınmıştır.

Osman-ı Zinnureyn, i

Osman-ı Zinnureyn

Osman-ı Zinnureyn Eshab-ı kiramın en büyüklerinden ve Peygamberimizin damadı, üçüncü halifesi. 577 senesinde Mekke'de doğdu. Babası Affan olup, Kureyş kabilesinin Beni Ümeyye kolundandır. Annesi ise Erva binti Küreyz'dir. Hem ana hem baba yönünden soyu, Abdülmenaf'ta Peygamber efendimizin temiz nesebiyle birleşir. Dünyadayken Cennetle müjdelenen on kişiden biridir. Hazret-i Rukayye'den Abdullah isminde bir oğlu olmuş, bu sebeple Ebu Abdullah künyesiyle tanınmıştır.

Osman-ı Zinnureyn, ilk Müslüman olanların beşincisidir. Müslüman olmadan önce ticaretle uğraşırdı. Zengin bir tüccar olup, mükemmel ve zarif bir cemiyet insanı idi. Kabilesi arasında geniş bir çevresi ve büyük itibarı vardı. İslamiyet gelmeden önce, hazret-i Ebu Bekr ile yakın arkadaş ve dost idi. Ona karşı içten bir sevgi besler, iş hususunda da görüşüp konuşurlardı. O da hazret-i Ebu Bekr gibi cahiliyye devrinin her türlü kötülüklerinden uzak durmuştur. Ebu Bekr Müslüman olduktan sonra o da onun teşvikiyle Müslüman oldu. Müslüman oluşunu kendisi şöyle anlatır:

“Benim bir teyzem vardı. Kahindi. Bir gün onun evine varmıştım. Bana dedi ki: “Sana bir hatun nasip olacak ki, ne sen ondan önce bir hatun görmüş olursun, ne de o, senden önce bir erkek görmüş olur. Güzel yüzlü ve zahide bir hatun olup, bir büyük peygamber kızı olsa gerektir.” Ben, teyzemin bu sözüne hayret ettim. Yine bana dedi ki: “Bir peygamber geldi. O'na gökten vahy nazil oldu.” Ben dedim ki: “Ey teyzem, böyle bir sır, şehirde hiç duyulmadı. O halde bu sözü açık söyle.” O zaman dedi ki; “Abdullah'ın oğlu Muhammed'e peygamberlik geldi. Halkı dine davet eder. Çok zaman geçmez ki, O'nun diniyle alem nurlanır. O'na karşı gelenin başı kesilir.”

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Yanıtlar