Osman Selahaddin Dede Efendi

Kısaca: 1819-1887; 1831`de genç yaşta Yenikapı Mevlevihanesi`nin şeyhi oldu. Türk musikîsi âlimi ve bestekarı [http://ailemiz.net/html/441.html Abdülbaki Nasır Dede`nin] (1765-1821) torunudur. Şeyh Osman Dede Tanzimat dönemine damgasını basmıştır. ...devamı ☟

1819-1887; 1831`de genç yaşta Yenikapı Mevlevihanesi`nin şeyhi oldu. Türk musikisi alimi ve bestekarı Abdülbaki Nasır Dede`nin (1765-1821) torunudur. Şeyh Osman Dede Tanzimat dönemine damgasını basmıştır. Sadrazamlık yapan í‚li ve Fuad Paşa gibi Tanzimat`ın önde gelen simalarıyla yakın ilişkilerde bulundu. Yine kısa da olsa sadrazamlıkta bulunmuş olan Midhat Paşa`nın (1822-1884) yakın dostuydu. Meşrutiyet gibi önemli konuları görüştüler. Sultan V. Murad`ın tahttan indirilmesinde ve Sultan II. Abdülhamid`in tahta çıkmasında (1876) önemli rol oynadı. Kanun-i Esasi`nin banisi Midhat Paşa prens Abdülhamid`in tahta getirme teşebbüsü görüşmelerinin ilkini Osman Dede`nin köşkünde yaptı. Abdülhamid`in saltanatına dair Şeyhülislam fetva veremeyince Şeyh Osman`ın otoritesi üzerine Abdülhamid sultan oldu. Abdülhamid`in Osman Dede ile baştaki iyi ilişkisi, sonra Midhat Paşa`dan dolayı kötüleşti. Abdülhamid, Midhat Paşa ve ona yakın olanları Sultan Abdülaziz`in tahtan indirilip öldürülmesiyle suçladı ve mahkemeye verdi. Bundan ötürü Sarayın Osman Dede ile olan irtibatı kesildi ve Mevlevihane gözetim altında kaldı.


Referanslar:

  • Şeyh Osman Selahaddin Dede Efendi (1819-1887), http://ailemiz.net/html/31.html
  • Yenikapı Mevlevihanesi, Zeytinburnu ilçe portalı
  • Mehmed Ziya, Yenikapı Mevlevihanesi (Istanbul 1329/1911)
  • Mehmed Ziya: Yenikapı Mevlevihanesi, Ataç: Istanbul 2005 (latince harflerle)
  • Burak Artuner, "Bugünü ve yarınıyla Mevlevilik", Akşam gazetesi, 25 Nisan 2005


Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.