Osmanlı'larda Ordu

Kısaca: Osmanlı ordusu başlangıçta aşiretlerden gelen atlı birlikler ile gönüllü yaya askerlerden oluşurken 14. yüzyılın ortalarından itibaren büyük bir gelişme gösterdi. En gelişkin dönem sayılan 16. yüzyılda Osmanlı ordusu, büyük çoğunluğu İstanbul’da bulunan kapıkulu askerleriyle ...devamı ☟

Osmanlı ordusu başlangıçta aşiretlerden gelen atlı birlikler ile gönüllü yaya askerlerden oluşurken 14. yüzyılın ortalarından itibaren büyük bir gelişme gösterdi. En gelişkin dönem sayılan 16. yüzyılda Osmanlı ordusu, büyük çoğunluğu İstanbul’da bulunan kapıkulu askerleriyle, eyaletlerden gelen tımarlı sipahilerden oluşuyordu. Kapıkulu ordusu başlıca Yeniçeri Ocağı ve Sipahi Ocağı olarak ikiye ayrılırdı. Ayrıca Topçu Ocağı başta olmak üzere Cebeci, Humbaracı ve Lağımcı Ocakları da yardımcı ocaklar olarak Kapıkulu ordusunun öbür bölümlerini oluştururdu. Her yıl Rumeli ve Kafkasya’nın belirli bölgelerinden devşirme denilen bir sistemle toplanıp Acemi Ocağı’nda yetiştirilen kapıkulu askerleri savaşta Osmanlı ordusunun vurucu gücü durumundaydı. Eyalet askerleri Osmanlı toprak düzenine göre örgütlenmiş, yalnızca savaş zamanında göreve çağırılan bir orduydu. Buna göre kendisine tımar verilmiş olan sipahiler, topraktan elde ettikleri gelire göre, savaş zamanı orduya belirli sayıda asker getirmekle yükümlüydü. Sistemin iyi işlediği dönemde sipahiler Osmanlı ordusuna büyük güç katmıştı. Ama tımar düzeninin bozulmasıyla etkisini yitirmiş, giderek Celali Ayaklanmaları gibi büyük olaylarda olumsuz roller oynamıştır. Buna karşılık merkezdeki kapıkulu askerlerinin sayısını arttırmak zorunda kalan devlet ise savaş olmadığı dönemlerde askerlerin aylıklarını ödeyemez duruma düşmüş, bu yüzden çıkan ayaklanmalar devleti sarsmıştı. 18. yüzyılda savaş gücünü iyice yitiren orduyu yenileştirme girişimleri de kapıkulu askerlerinin tepkisiyle karşılaşmış, III. Selim’ in Nizam-ı Cedid ve II.Mahmud’un Sekbanı Cedid adıyla kurmaya çalıştıkları yeni ordu dağıtıldıktan sonra II. Mahmud 1826’da kapıkulu askerliğine son vermiş ve modern ordunun temellerini atmıştır.

Daha detaylı bilgi için Osmanlı Ordusu konu başlığına tıklayınız.

misafir - 7 yıl önce
Keşke biraz resimlendirseydiniz... Sadece yazı olması biraz sıkıcı yapıyor.

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Osmanlı Ordusu
1 yıl önce

Muhammediyye, Modern Osmanlı Ordusu), Osmanlı Donanması ve Osmanlı Tayyare Bölükleri içermektedir. Ordu-yi Hümayun (Osmanlıca: اردوي همايون) Osmanlı İmparatorluğu'nun...

Osmanlı Devleti, Acemi Ocağı, Akıncı, Enderun, Mehteran Takımı, Osmanlı Donanması, İstanbulun fethi, Viyena, Yeniçeri Ocağı, Kapıkulu Ocağı, Akıncılar, Topçular, Ekonomi, Bütçe
8. Ordu (Osmanlı)
5 yıl önce

yapılandırıldı: 8. Ordu, (Ferik Cevat Paşa) 22. Kolordu 3. Tümen, 7. Tümen, 20. Tümen 16. Tümen 54. Tümen 2. Kafkas Süvari Tümeni Eylül 1918'de ordu, aşağıdaki...

1. Ordu (Osmanlı)
1 yıl önce

1. Ordu, Osmanlı Ordusu'nun ordularından biri. 1877'de Selimiye'de kurulan ordunun ilk düzeni: Piyade: Yedi sınır alayı ve yedi tüfek taburu. 1. Düzenli...

4. Ordu (Osmanlı)
1 yıl önce

4. Ordu Osmanlı İmparatorluğu'nda yapılan askerî reformlar sırasında 19. yüzyılın sonlarında kuruldu. 1877 yılında, Anadolu'da konuşluydu. Oluşumu: Piyade:...

7. Ordu (Osmanlı)
5 yıl önce

başlarında Osmanlı İmparatorluğu'nun bir ordusu olarak kuruldu. Bir ordu olarak belirlenmiş olsa da, 1918 yılında en fazla kolordu gücünde olmuştur. 7. Ordu Arabistan...

2. Ordu (Osmanlı)
1 yıl önce

2. Ordu Osmanlı İmparatorluğu'nda yapılan askeri reformlar sırasında 19. yüzyılın sonlarında kuruldu. 2. Ordu (İkinci Orduyu Hümayun) (Kumandan: Birinci...

5. Ordu (Osmanlı)
1 yıl önce

Fırka-i Hümayun ve Orduyu Hümayun Esliha-i Harbiye ve Mühimmat-ı Nariye Müfettişliği (Kumandan: Ferik Mehmed Tevfik Paşa) 5. Ordu, Osmanlı İmparatorluğu tarafından...

9. Ordu (Osmanlı)
1 yıl önce

3 Nisan 1919 tarihinde lağvedildi. Haziran 1918'de ordu, aşağıdaki şekilde yapılandırıldı: 9. Ordu, (Mirliva Yakup Şevki Paşa) 1. Kafkas Kolordusu (Mirliva...