Osmanlı-Alman Gizli Antlaşması

Kısaca: Osmanlı Devleti`nin tarafsız kalması en çok itilaf devletleri istemekteydiler. Özellikle Rusya boğazların kullanılması ve kendisine yardımın kolay yapılabilmesi için bu durumun devam etmesini istiyordu. Almanya, ittifak anlaşmasından sonra Osmanlı Devleti üzerindeki baskılarının savaşa girmesi yönünde arttırmaya başladı. ...devamı ☟

}

Osmanlı Devleti`nin tarafsız kalması en çok itilaf devletleri istemekteydiler. Özellikle Rusya boğazların kullanılması ve kendisine yardımın kolay yapılabilmesi için bu durumun devam etmesini istiyordu.

Almanya, ittifak anlaşmasından sonra Osmanlı Devleti üzerindeki baskılarının savaşa girmesi yönünde arttırmaya başladı. Bu arada Alman askeri heyetinden bazı subaylar Osmanlı ordusunda önemli bazı görevlere getirilmişlerdi.

I. Dünya savaşına Osmanlı Devletinin Almanya`nın yanında girmesinin nedenleri ilk bakışta devletin ileri gelenlerinin Alman hayranlığı ve daha sonra Trablusgarp ve Balkan savaşlarında kaybedilen yerlerin geri alınabileceği, Kars, Ardahan ve Batum`un yeniden alınabileceği, Mısır`ın yeniden İngiltere`den alınabileceği, Rus, Mısır ve İngiltere sömürgeleri olan Türk ve İslam ülkelerinin istiklale kavuşabileceği, Girit ve Kıbrıs adalarının tekrar devlete bağlanabileceği gibi düşünceler mevcuttu. Osmanlı Devleti bu toprak beklentilerinin yanı sıra yalnızlıktan da kurtulma istiyordu. Almanya ile 2 ağustos 1914 te gizli bir ittifak anlaşılmasının yapılması, Alman desteği ile ülkenin kalkınabileceği ve iki Alman gemisinin (yavuz ve Midilli) Osmanlı topraklarına sığınması savaşa girmemizde etkili olmuştur.

Almanya`nın Osmanlı Devleti`ni Savaşa sokmak istemesinin Nedenleri:

Almanya, Avrupa`nın Doğusunda Rusya, Batısında ise İngiltere tarafından sıkıştırılmıştır. Bundan dolayı Avrupa`daki savaş yükünü hafifletmek, Osmanlı Devleti`nin Jeopolitik konumundan yararlanmak istiyordu. Almanya özellikle geçiş yollarının tutularak Rusya`ya ulaşılmasına engel olmak düşüncesindeydi.

} }

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Versay Barış Antlaşması
2 yıl önce

Konferansı'nda müzakere edilmiş, 7 Mayıs 1919'da son metin Almanlara deklare edilmiş, 23 Haziran'da Alman Parlamentosu'nca kabul edilmiş ve 28 Haziran'da Paris'in...

Versay Barış Antlaşması, Versay Barış Antlaşması
Sevr Antlaşması
2 yıl önce

Saint-Germain Antlaşması, Macaristan arasında Trianon Antlaşması ve Bulgaristan arasında Neuilly Antlaşması imzalanmasına rağmen Osmanlı Devleti ile 1919...

Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı antlaşmaları, Birinci Dünya Savaşı, Almanya, Osmanlı tarihi, 1917 Rusya Devrimi, Türkiye, Ankara, Fransa, Yunanistan, 24 Temmuz
Lozan Antlaşması
2 yıl önce

Yunan hakimiyeti hususunda Osmanlı Devleti'nin imzalamış olduğu 1913 tarihli Londra Antlaşması ve 1913 tarihli Atina Antlaşması'nın adalar hakkındaki hükümleri...

Lozan Barış Antlaşması, Sevr Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı
1735-1739 Osmanlı-Rus-Avusturya Savaşı
2 yıl önce

18 Eylül 1739 tarihinde Osmanlılarla Avusturya arasında Belgrad Antlaşması imzalandı. Avusturya 1718'de Pasarofça Antlaşması ile eline geçirmiş olduğu...

I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Cepheleri
6 yıl önce

ve 20. Osmanlı Kolordusu Alman, Avusturya ve Bulgar birlikleriyle beraber Büyük Britanya'ya, Fransızlara ve Sırplara karşı savaşmıştır. Osmanlı donanmasının...

Paris Barış Konferansı
2 yıl önce

Barış Antlaşması, Avusturya ile Saint-Germain Antlaşması, Bulgaristan ile Neuilly Antlaşması'nı imzalayan İtilaf Devletleri, 22 Nisan 1920'de Osmanlı Devleti'ni...

Paris Barış Konferansı, Paris Barış Konferansı
Osmanlı İmparatorluğu
2 yıl önce

(1853-1856) 93 Harbi (1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı). Ayastefanos Antlaşması ve Berlin Antlaşması (1878) Dömeke Savaşı (1897 Osmanlı-Yunan Savaşı) Trablusgarp...

Londra Paktı
2 yıl önce

Antalya ve Konya yöresi ve Afrika'daki Alman sömürgelerinin bir kısmını da vadediyordu. Ayrıca Trablusgarp'ta Osmanlı İmparatorluğu'na ait olan bütün hak...