Osmanlı-Rus Savaşları

Sultan Üçüncü Selim tahta çıktığında Osmanlı Devleti Rusya ve Avusturya ile savaş halindeydi. Sultan Üçüncü Selim bu iki devlete karşı mücadeleye devam etti.

Bu savaşın temel sebepleri Kırım'ı kurtarmak ve Osmanlı topraklarını aralarında paylaşma hesapları yapan Avusturya ve Rusya'ya engel olmaktı. Kırım'ın jeopolitik konumu İstanbul'un güvenliği için çok önemliydi. Bu savaşlar sırasında Avusturya'ya karşı İsmail Zaferi gibi bazı başarılar kazanılmışsa da, Ruslara karş

Osmanlı-Rus Savaşları

Osmanlı-Rus Savaşları 17. yüzyıl - 20. yüzyıl arasında Osmanlı Devleti ile Rusya arasında savaşılmış 11 değişik savaştır. 1676 yılında başlayan bu savaşlar 1917 yılına kadar devam etmiş, Osmanlı Devletinin Gerileme ve Dağılma dönemlerine denk gelen 241 yıllık bu sürenin üçte birinde (58 yıl) Osmanlılarla Ruslar savaş halinde kalmışlardır.

Yanıtlar