Şura-yı Devlet reisleri listesi Osmanlı Devleti'nde günümüzde Danıştay'a karşı gelen Şura-yı Devlet kurumuna başkanlık eden devlet adamlarının listesidir:

Osmanlı Şura-yı Devlet reisleri listesi

Şura-yı Devlet reisleri listesi Osmanlı Devleti'nde günümüzde Danıştay'a karşı gelen Şura-yı Devlet kurumuna başkanlık eden devlet adamlarının listesidir: # Mithat Paşa (6 Mart 1868-27 Şubat 1869) # Yusuf Kamil Paşa (27 Şubat 1869-21 Ekim 1871) # Mehmed Namık Paşa (21 Ekim 1871-4 Ağustos 1872) # Yusuf Kamil Paşa 2. kez (4 Ağustos 1872-21 Ağustos 1875) # Mahmut Nedim Paşa (21 Ağustos 1875-26 Ağustos 1875) # Server Paşa (26 Ağustos 1875-12 Şubat 1876) # Mehmed Namık Paşa 2. kez (12 Şubat 1876-31 Mart 1876) # Yusuf Kamil Paşa 3. kez (31 Mart 1876-5 Haziran 1876) # Mithat Paşa 2. kez (5 Haziran 1876-21 Aralık 1876) # İbrahim Ethem Paşa (26 Aralık 1876-5 Şubat 1877) # Cenanizade Mehmed Kadri Paşa (5 Şubat 1877-4 Şubat 1878) # Mehmed Esad Safvet Paşa (4 Şubat 1878-19 Şubat 1878) # Asım Mehmed Paşa (19 Şubat 1878-18 Nisan 1878) # Ali Paşa (18 Nisan 1878-19 Ekim 1879) # Ahmet Arifi Paşa (19 Ekim 1879-12 Eylül 1880) # Server Paşa (12 Eylül 1880-8 Mayıs 1882) # Mehmed Akif Paşa (8 Mayıs 1882-30 Kasım 1882) # Ahmet Arifi Paşa 2. kez 30 Kasım 1882 -2 Aralık 1882) # Mehmed Akif Paşa 2. kez (2 Aralık 1882-25 Eylül 1885) # Ahmet Arifi Paşa 3. kez (25 Eylül 1885-4 Eylül 1891 vekaletle: 4 Eylül 1891-7 Kasım 1895) # Sait Paşa (7 Kasım 1895-29 Ekim 1907) # Hasan Fehmi Paşa (29 Ekim 1907-2 Ağustos 1908) # Turhan Paşa (2 Ağustos 1908-7 Ağustos 1908) # Tevfik Paşa Sadaret müsteşarı (7 Ağustos 1908-28 Kasım 1908) # Hasan Fehmi Paşa 2. kez (28 Kasım 1908-13 Nisan 1909) # Mustafa Zihni Paşa Nafia nazırı (14 Nisan 1909-15 Nisan 1909) # Köse Mehmed Raif Paşa (15 Nisan 1909-20 Ağustos 1909) # Necmeddin Molla Efendi (20 Ağustos 1909-1 Ekim 1911 Adliye Nezaretine ilaveten vekaletle: 2-5 Ekim 1911) # Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi (4 Ekim 1911-31 Ekim 1911) # Mehmed Memduh Bey (31 Ekim 1911-23 Ocak 1912) # Sait Halim Paşa (23 Ocak 1912-23 Temmuz 1912) # Yusuf Kamil Paşa Sadr-ı esbak (23 Temmuz 1912-31 Ekim 1912 vekaletle: 30 Ekim 1912-28 Ocak 1913) # Sait Halim Paşa 2. kez (25 Ocak 1913-28 Ocak 1913) # Sait Paşa Sadr-ı esbak (31 Ocak 1913-12 Haziran 1913) # Halil Bey (18 Haziran 1913-27 Mayıs 1914 vekaletle: 27 Mayıs 1914-3 Mayıs 1916 ) # Pirizade İbrahim Hayrullah Bey (3 Mayıs 1916-22 Ocak 1917) # Halil Bey 2. kez (24 Ocak 1917/4 Şubat 1918-14 Ekim 1918) # Reşid Akif Paşa 14 Ekim 1918-11 Kasım 1918) # Mehmed Şerif Paşa (11 Kasım 1918- 24 Şubat 1919 vekaletle: 24 Şubat 1919-4 Mart 1919) # Seyit Abdülkadir Efendi (4 Mart 1919-19 Mayıs 1919) # Rıza Tevfik Bey (24 Mayıs 1919-21 Temmuz 1919 vekaletle: 21 Temmuz 1919-15 Ağustos 1919) # Rauf Paşa (11 Ağustos 1919-2 Ekim 1919) # Abdurrahman Şeref (2 Ekim 1919-8 Mart 1920) # Üryanizade Cemil Molla (11 Mart 1920-5 Nisan 1920 vekaletle: 11 Mart 1920-15 Haziran 1920 ) # İbrahim Edhem Bey (15 Haziran 1920-31 Temmuz 1920) # Rıza Tevfik Bey 2. kez (31 Temmuz 1920-21 Ekim 1920) # Mustafa Arif Bey (21 Ekim 1920-19 Ağustos 1921) # Mehmed Tevfik Bey (19 Ağustos 1921-4 Kasım 1922) == Kaynaklar == * 1868'den 1922'ye Şura-yı Devlet Reisleri, Fethi Gedikli

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar