Osmanlı Anonim Elektrik Şirketi, ya da değişen adıyla Türk Anonim Elektrik Şirketi, Osmanlı İmparatorluğu'nda kurulan ilk elektrik üretim ve dağıtım kuruluştuydu. 1910 yılında devlet tarafından açılan ihaleyle katılan ve bu ihaleyi kazanan Avusturya-Macaristan sermayeli ''Ganz Electric Company'' adlı şirket 1911 yılında, ''Brüksel Bankası'' (Fransızca: ''Banque de Bruxelles'') ve ''Macar Kredi Genel Bankası'' 'ndan (Fransızca: ''Banque...

Osmanlı Anonim Elektrik Şirketi hakkında detaylı bilgi

Osmanlı Anonim Elektrik Şirketi ya da değişen adıyla Türk Anonim Elektrik Şirketi, Osmanlı İmparatorluğu'nda kurulan ilk elektrik üretim ve dağıtım kuruluştuydu. 1910 yılında devlet tarafından açılan ihaleyle katılan ve bu ihaleyi kazanan Avusturya-Macaristan sermayeli Ganz Electric Company adlı şirket 1911 yılında, Brüksel Bankası (Fransızca: Banque de Bruxelles) ve Macar Kredi Genel Bankası 'ndan (Fransızca: Banque Générale de Credit Hongrois) aldığı finansal destekle Osmanlı Anonim Elektrik Şirketi'ni kurdu ve devletten 50 yıllık elektrik üretim imtiyazı almış oldu. Şirket yetkilileri yaptıkları etütler sonucunda İstanbul'da hidroelektrik güç elde etmeye uygun su kaynağı bulunmadığına kanaat getirince kömür yakıtlı bir tesis kurulması kararlaştırıldı. Şirket derhal Silahtarağa semtinde bir termik santral kurma işlemlerine başladı. 1913 yılında tamamlanarak kullanıma girmesi planlansa da o yıl aşırı yağışlar nedeniyle bölgeyi etkileyen su baskınları ve Balkan Savaşı'nın etkileri tesisin açılmasını geciktirdi. Silahtarağa Elektrik Santrali 11 Şubat 1914'te resmen açılışını yaptı. Üretilen elektrik ilk olarak İstanbul tramvaylarına ve Osmanlı sultanının o dönemde yaşadığı Dolmabahçe Sarayı'na verildi. Böylece İstanbul'da havagazına bir alternatif enerji türü doğmuş oldu. Şirketin kurucu sahibi aynı yıl içinde şirketi Belçika menşeli SOFINA şirketine devretti. Santralin işletmesini yapan yabancı sermayeli şirket, Osmanlı Devleti dağıldıktan sonra kurulan cumhuriyet yönetimi süresince de faaliyetini sürdürdü. İlk olarak ülkede değişen rejim nedeniyle şirket unvan değişikliğine gitti ve adını Türk Anonim Elektrik Şirketi olarak değiştirdi. Çalışan personelin Türk vatandaşı olması ve hizmet geliştirmesi yapılması koşuluyla şirketin faaliyetine izin verildi. Şirket, 1937 yılında devlet tarafından satın alınarak kamulaştırıldı ve Nafia Vekaleti'ne bağlı Elektrik Umum Müdürlüğü'ne geçti. Böylece şirketin tüzel kişiliği sona ermiş oldu. == Kaynaklar == == Dış bağlantılar == * İETT resmi sitesinde şirketin kısa tarihçesi

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Osmanlı Anonim Elektrik Şirketi maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Siemens

Türkiye ve Siemens arasındaki işbirliği, 1800�lü yılların ortalarından itibaren, Osmanlı İmparatorluğu yönetiminin ülkeye telgraf sistemi getirme kararı vermesiyle başlamıştır. Bu amaçla görevlendirilen Siemens Halske, İstanbul Telgraf Merkezi�ni kurarak ...

8 Mart

8 Mart Gregorian Takvimine göre yılın 67. günüdür. Sonraki sene için 298 gün var (Artık yıllarda 299).

Türkiyede Reklamcılık

Dünden Bugüne Türkiye’de Reklam’ın TarihiTürkiye’de reklamcılığın gelişimi, dünyanın diğer taraflarındakinden pek farklı olmamış, ekonomik ve ticari hareketlerin paralelinde reklamcılık da kendi yolunda ilerleyerek bugünkü seviyeye gelmiştir.İlkel reklamcılık devri ...

İş Bankası

1924 yılının Temmuz ayında Bakanlar Kurulu'nu toplayan Mustafa Kemal, milli bir banka kurulması konusundaki arzusunu böyle dile getirmişti.

Sütçüler, Isparta

Sütçüler Isparta ilinin güneydoğusunda yer alan, Konya Antalya ve Burdur illerine sınırı olan ilçe. 1938 yılında ilçe olan Sütçüler'in nüfusu 2800'dür.

İncirliova, Aydın

İncirliova, Ege Bölgesi'nde bulunan, Aydın ilinin bir ilçesidir. MÖ XIII.