Bahriye Nazırlığı Osmanlı İmparatorluğunda Osmanlı Donanmasından sorumlu bakanlığa verilen isimdir.

Osmanlı Bahriye Nazırlığı

Bahriye Nazırlığı Osmanlı İmparatorluğunda Osmanlı Donanmasından sorumlu bakanlığa verilen isimdir. Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarından başlayarak 1867 yılına gelinceye kadar Osmanlı Donanması'nın en yüksek derecedeki sorumlusu Kaptan-ı Derya oluyordu. Ancak 1867 yılında yapılan reformlarda Heyet-i Vükela, yani Bakanlar Kurulu oluşturulmasına karar verildi. Bu kurulda Osmanlı Donanmasını temsil etmek üzere de Bahriye Nazırlığı kuruldu. İlk önceleri Kaptan-ı Deryalık görevini de Bahriye Nazırı yürütmekteydi. Ancak daha sonraları tekrar Bahriye Nazırının altında görev yapan bir Kaptan-ı Deryalık kurumu oluşturuldu. Bahriye Nazırı donanmanın mali işlerini, gemilerin satın alınması veya yaptırılması gibi işlerden sorumlu idi. Kaptan-ı Derya ise sadece donanmanın askeri kumandanı görevini yürütüyordu. Osmanlı Bahriye Nezareti'nin binası İstabul'un Kasımpaşa semtinde günümüzde Kuzey Deniz Saha Komutanlığı olarak kullanılmakta olan binaydı. 1922 yılında Bahriye Nazırlığının işlevi son buldu. Cumhuriyet'in kurulmasından sonra bu görev Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yürütülmektedir. == Nazırlar listesi == Bu listede Osmanlı Bahriye Nazırlarının isimleri, göreve başlama ve görev bitiş tarihleri ve notlar bulunmaktadir: == Ayrıca bakınız == * Osmanlı İmparatorluğu Kaptan-ı Deryalar listesi * Osmanlı Donanması donanma komutanları listesi == Galeri == Dosya:Hasan pasa.jpg|Hasan Hüsnü . Dosya:Salih Hulusi Kezrak.jpg|Mareşal Salih Hulusi (P. 1301-1). Dosya:Mahmud Muhtar Pasha.jpg|Ferik Mahmud Muhtar Paşa (Sv. 1304). Dosya:Ahmed Djemal portrait Project Gutenberg eText 10338.png|Ferik Cemal (P. 1309).

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar