Osmanlı Bayrağı

Osmanlı bayrağı terimi,Osmanlı Hanedanlığı'nın yönetimdeki sultanları tarafından kullanılan her hangi bir bayrağa referans olur. Osmanlı İmparatorluğu'nun varlığı süresince çeşitli bayraklar kullanıldı, sultanlar ayrıca devletin farklı kutlamalarında farklı kişisel bayrak kullanıyordu.

Osmanlı BayrağıOsmanlı İmparatorluğu'nun son bayrağı, 1844'ten 1922'ye kadar.
Osmanlı İmparatorluğu'nun son bayrağı, 1844'ten 1922'ye kadar.
Osmanlı İmparatorluğu'nun bu sosyal karışım ve politik organizasyonundan dolayı,1844 yılına kadar onun tarihi içinde tek bir ulusal bayrağı yoktu.1844 yılında şimdiki Türk bayrağı 1793-1844 Osmanlı Donanması bayrağından esinlenerek Tamzimat reformunun bir parçası olarak resmi Osmanlı bayrağı yaratıldı.Bu bayrak halen Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı olarak kullanılmaktadır.Bayrağın geometrik özellikleri 1936 yılındaki Türk Bayrağı kanunu ile yasal olarak standardize edildi.

İmparatorluğun ileri yıllarında ay ve yıldızlı bayrağın kullanımı (beş köşeli yıldızlı) fotoğraflar ile iyice belgelendi. Ayrıca Osmanlı İmparatorluğu (Türkiye Cumhuriyeti) ileri dönemindeki bayrağının Ay-Yıldız olarak isimlendirildiğinin devlet kayıtları vardır.

İlk yıllar Osmanlı'nın kendini tanımlama zamanlarıydı,1453 yılında İstanbul'u alana kadar ilerleme sonuca gelmedi.I. Osman,Gazi 1299 yılında Osmanlı İmparatorluğu olacak olan devletin bel kemiğinin kurucusu,Gazilik ünvanı ona babası Ertuğrul Gazi'den miras olarak gelmektedir.Ertuğrul Gazi de bu ünvanı babası Süleymen Şah'dan Miras olarak almıştır.Süleyman Şah'ın babası Kayaalp Oğuz göçmen Türkleri'nin Kayı boyundandır. Oğuz Türkleri etrafı Khan Tengri dağları ile çevrili alanda yaşarlardı.

I. Osman'ın oğlu I. Orhan ,babasından miras aldığı bu devlet ve Romalı prenses ile evlendiğinden Roma İmparatorluğu'nun ardılı olarak kendini farklı görüyordu.Roma bayrağı ve Kayıhan Hanlığını kombine ettirerek dalgalandırdığı bayrağa β ile Kayı damgasını yerleştirdi.

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar