Osmanlı Devlet Arması

Osmanlı Devlet Nişanı, 19. yüzyılda Avrupa devlet geleneğindeki nişanlardan etkilenilerek Osmanlı Devleti için hazırlanmıştır. Ondan önce, padişahların tuğraları devlet nişanı yerine geçiyordu.Osmanlı Devlet nişanı
Osmanlı Devlet nişanı
Osmanlı Devlet Nişanı, 19. yüzyılda Avrupa devlet geleneğindeki nişanlardan etkilenilerek Osmanlı Devleti için hazırlanmıştır. Ondan önce, padişahların tuğraları devlet nişanı yerine geçiyordu.

Osmanlı nişanının son hali, 17 Nisan 1882de Sultan II. Abdülhamit tarafından yürürlüğe konmuştur.

Biri Osmanlı hanedanını simgeleyen kırmızı zeminde ay-yıldız, diğeri İslam halifeliğini simgeleyen yeşil zeminde üç hilalden oluşan iki bayraktan ve diğer sembolik işaretlerden oluşur.

Armada yer alan semboller

 • 1- Tuğranın etrafındaki güneş motifi, padişahın güneşe benzetilmesinden ileri gelir
 • 2- II. Abdülhamitin tuğrası
 • 3- Sorguçlu serpuş: Osman gaziyi ve tahtı temsil eder
 • 4- Yeşil Hilafet sancağı
 • 5- Süngülü tüfek: Nizam-ı Ceditle birlikte Osmanlı ordusunun asıl silahı olmuştur
 • 6- Çift taraflı teber
 • 7- Toplu tabanca
 • 8- Terazi: şeşper ve asaya asılıdır, adaleti temsil eder.
 • 9- (Üstte) Kuran-ı Kerim. (Altta) Kanunnameler.
 • 10- Nışan-ı al-i imtiyaz: Devlet adına faydalı işlerde bulunmuş ilim adamları, idareci ve askerlere veriliyordu.
 • 11- Nışan-ı Osmani: Sultan Abdülaziz Han tarafından 1862de ihdas edilmiş olup, devlet hizmetinde üstün başarı sağlayanlara verilirdi
 • 12- Asa ve şeşper
 • 13- Çapa, Osmanlı denizciliğini temsil eder.
 • 14- Bereket boynuzu
 • 15- Nışan-ı iftihar
 • 16- Yay
 • 17- Mecidi nişanı
 • 18- Borazan, modern mızıka takımının kullandığı çalgı aletidir
 • 19- Şefkat nışanı, 1878de II. Abdülhamit Han tarafından ihdas edilmiş olup; savaş zamanında, büyük afetlerde devlete, millete hizmet eden kadınlara verilirdi
 • 20- Top gülleleri (Bazı armalarda bulunmuyor.)
 • 21- Kılıç
 • 22- Top, topçu ocaklarını temsil eder
 • 23- El siperlikli tören kılıcı: bu kılıç klasik Türk kılıcı olmayıp, o devirdeki subaylar tarafından kullanılırdı.
 • 24- Mızrak.
 • 25- Çift taraflı teber, orduda üst düzey görevliler tarafından üstünlük sembolü olarak kullanılmıştır.
 • 26- Tek taraflı teber (balta)
 • 27- Bayrak
 • 28- Osmanlı sancağı
 • 29- Mızrak: Son dönem mızraklı süvari alaylarını remzeder
 • 30- Kalkan, Ortasında stilize edilmiş bir güneş motifi var. 12 yıldız: Rivayete göre bu 12 yıldız 12 burcu temsil eder. Güneş bu burçlar üzerinde hareket eder

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Osmanlı Devlet Arması ilgili konular

 • Osmanlı Devlet Arması

  Osmanlı Devlet Nişanı, 19. yüzyılda Avrupa devlet geleneğindeki nişanlardan etkilenilerek Osmanlı Devleti için hazırlanmıştır. Ondan önc
 • Perestü Kadın Efendi

  Perestü Kadın Efendi (ölümü 1904) Osmanlı tarihindeki son Valide Sultandır. Osmanlı padişahı Abdülmecit'in eşi, ve II. Abdülhamit'in mane
 • Osmanlı Devleti Arması

  Osmanlı Devlet Nişanı, 19. yüzyılda Avrupa devlet geleneğindeki nişanlardan etkilenilerek Osmanlı Devleti için hazırlanmıştır. Ondan önc
 • Mehmet Reşat

  Osmanlı padişahı
 • Piristû Kadın Efendi

  Piristû Valide Sultan (ölümü 1904) Osmanlı tarihindeki son Valide Sultandır. Osmanlı padişahı Abdülmecit`in eşi, ve II. Abdülhamit`in mane
 • August Jasmund (Prusyalı Mimar)

  August Jasmund 1888`den 1907`ye kadar Osmanlı Devleti`nin hizmetinde bulunan Prusyalı mimardır. Asıl adı ``August Carl Friedrich Jasmund`` `dur.
 • Esma Sultan (I. Abdülhamit'in kızı)

  Esma Sultan (d. 17 Temmuz 1778 - ö.
 • Bhopal Devleti

  naib anlamında nevvab adı verilen idareciler 4 Aralık 1858'e dek Babür İmparatorluğu'na bu tarihten Hindistan'ın 1947 yılında bağımsız olm
 • Vahdettin Engin

  Vahdettin Engin (d. 1956, Kocaeli), tarih profesörü.
 • Kara Halil Efendi

  Kara Halil Efendi (1804-1880) II. Abdülhamit döneminde Osmanlı Devleti'nin şeyhülislamı olarak görev yapmış bir din adamıydı.