Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi

Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi, Osmanlı tarihinde Karlofça Antlaşması’ndan (1699) başlayarak, Yaş Antlaşmasına kadar (1792) geçen süreye denir.
Bu dönemde Karlofça ve İstanbul Antlaşması’yla kaybedilen yerleri geri almak ve mevcut toprakları korumak amacıyla batıda Avusturya ve Venedik, kuzeyde Rusya ve doğuda İran ile savaşlar yapılmıştır.

Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi

Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Osmanlı Devleti gerileme dönemi

İlgili konuları ara

Yanıtlar