Osmanlı Devleti Girit Valileri

<br clear=all>


Yusuf Paşa 1648- ? | ?? Hasan Paşa | Silahtar Ağa | Kalaylıkoz Hacı Ahmet Paşa 1701-1704 d. 1715 | Abdullah Paşa 1704 | ? | Hüseyin Paşa 1713 | Kara Mehmet Paşa 1713 | ? | Silahtar İbrahim Paşa 1718-1719 | Esat Paşa 1719 | Çerkes Osman Paşa 1720 | ? | Osman Paşa 1723-1724 | Hüseyin Paşa 1724-1725 | Koca Mehmet Paşa 1725-1726 | Osman Paşa 1726 | Hacı Halil Paşa 1728-1729 d. 1733 | Mehmet Paşa 1730-1731 | Şahin Mehmet Paşa 1731 | Azimzade İsmail Paşa 1731-1732 | Haci Halil Paşa (2.) 1732-1733 | Hacı Ali Paşa 1733-1734 | Hafız Ahmet Paşa 1734-1735 | Hacı Hüseyin Paşa 1735-1736 | İsmail Paşa 1736-1737 | Hacı İvazzade Mehmet Paşa 1737-1740 d. 1743 | Hüseyin Paşa 1740-1741 | Sarı Mehmet Paşa 1742 | Hacı İvazzade Mehmet Paşa (2.) 1742-1743 | Numan Paşa 1743-1745 | Ali Paşa 1745-1746 | Köprülüzade Ahmet Paşa 1746-1747 | Elçi Mustafa Paşa 1747-1750 | Mustafa Paşa 1750 | İbrahim Paşa 1750-1751 | Numan Paşa 1751-1754 | Melek Mehmet Paşa 1754-1755 | Mehmet Sait Paşa 1755 | Ali Paşa 1755-1757 | Mehmet Paşa 1757-1758 | Kamil Ahmet Paşa 1758-1764 | Tosun Mehmet Paşa 1764-1766 | Hüsnü Paşa 1766-1768 | Feyzullah Paşa 1768-1769 | Tokmakzade Hasan Paşa 1769-1770 | Ampra Süleyman Pasha 1771-1773 | Cezayirli Gazi Hasan Paşa 1773-1774 | İbrahim Paşa 1774 | Derviş Ali Paşa 1774-1776 | Kara Ahmet Paşa 1776-1778 | İbrahim Paşa (2.) 1778 | Hacızade Mustafa Paşa 1778-1779 | Mirahor Mustafa Paşa 1779 | Mehmet Emin Paşa 1779-1780 | Hacızade Mustafa Paşa (2.) 1780 | Aslan Paşa 1780-1783 | Kassupis Seyit Ali Paşa 1783 | Abdullah Paşa 1783-1784 | Ekmezi Mehmet Paşa 1784-1786 | Zorlu Süleyman Paşa 1786-1787 | Mehmet Paşa 1787 | Hacızade Mustafa Paşa (3.) 1787 | Mehmet İzzet Paşa 1787 | Ekmezi Mehmet Paşa (2.) 1788-1789 | Azamzade Abdullah Paşa 1789 | Yusuf Paşa 1789-1790 | Hüseyin Paşa 1790-1793 | Hasan Paşa 1793-1797 | Ferhat Paşa 1797 | Sait Hafız Pasha 1797-1798 | Mehmet Hakkı Paşa 1798-1799 | Tahir Paşa 1799-1801 | Sami Paşa 1801-1802 | Ardinli Mehmed Paşa 1802-1803 | Abdullah Derviş Paşa 1803 | Mustafa Hasip Paşa 1803-1804 | Mehmet Hüsrev Paşa 1804-1805 | Vani Mehmed Paşa 1805 | Osman Paşa 1805-1806 | Sait Hafız Paşa (2.) 1806-1807 | Kadri Paşa 1807-1808 | Maraşlı Ali Paşa 1808-1809 | Kadri Paşa (2.) 1809-1810 | Hafız Paşa 1810-1811 | Sami Bekir Paşa 1811-1812 | Kürt Hacı Osman Paşa 1812-1815 | Ibrahim Paşa 1815-1816 | Vahit Fazıl Paşa 1816-1819 | Hilmi Ibrahim Paşa 1819-1820 | Şerif Paşa 1820 | Sait Lütfullah Paşa 1820-1826 | Kara Süleyman Paşa 1826-1829 | Mehmet Zehrap Paşa 1829-1830 | Giritli Mustafa Naili Paşa 1830-1851 d. 1871 | Salih Vamık Paşa 1851-1852 | Mehmet Emin Paşa 1852-1855 | Veliüddin Paşa 1855-1857 | Abdurrahman Sami Paşa 1857-1858 | Hüseyin Hüsnü Paşa 1858-1859 | İsmail Rahmi Paşa 1859-1861 | Hekim Ismail Paşa 1861-1866 | Giritli Mustafa Naili Paşa (2.) 1866-1867 | Hüseyin Avni Paşa 1867 d. 1876 | Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa 1867 | Hüseyin Avni Paşa (2.) 1867-1868 | Arif Efendi (vekaleten) 1868 | Küçük Ömer Fevzi Paşa 1868-1870 d. 1878 | Rauf Paşa 1870-1871 | Küçük Ömer Fevzi Paşa (2.) 1871-1872 | Redif Paşa 1872 | Saffet Paşa 1872-1873 | Rauf Paşa (2.) 1873-1874 | Hasan Sami 1874-1875 | Redif Paşa (2.) 1875 | Ahmet Muhtar Paşa 1875-1876 | Hasan Sami (2.) 1876-1877 | Kostakis Adossidis Paşa 1877-1878 d. 1895 | Ahmet Muhtar Paşa (2.) 1878 | İskender Paşa (Alexandros Karatheodory) 1878-1879 d. 1906 | Ioannis Photiades Paşa 1879-1885 | Ioannis Savas Paşa 1885-1887 | Kostakis Anthopoulos Paşa 1887-1888 | Nikolakis Sartinki Pasha 1888-1889 | Hasan Rıza Paşa 1889 | Şakir Paşa 1889-1890 | Ahmed Cevat Paşa 1890-1891 d. 1900 | Mahmut Celalettin Paşa 1891-1894 | Turhan Paşa 1894-1895 | İskender Paşa (2.) 1895-1896 | Turhan Paşa (2. 2 ay) 1896 | Abdullah Paşa (1 ay) 1896 | George Berovich Paşa 1896-1897 d. ? | Muşavir Paşa (2 hafta) 1897 | Photiades Karatheodory 1897 | Ahmet Cevat Paşa (2.) 1897-1898 | Ethem Paşa 1898 d. 1909

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

| align="center" style="background:#ccccff" width="100%" |Osmanlı Devleti Girit valileri ||