Osmanlı hanedan defteri, Osmanlı İmparatorluğu'nda hanedanda bulunan kişilerin kayıtlarının tutulduğu defterdir.

Osmanlı Hanedan Defteri

Osmanlı hanedan defteri, Osmanlı İmparatorluğu'nda hanedanda bulunan kişilerin kayıtlarının tutulduğu defterdir.

Dış bağlantılar

*

Yanıtlar