--}}

Osmanlı Harbiye Nazırlığı

Harbiye Nazırlığı ya da Harbiye Nezareti Osmanlı Devletinde Savaş işlerine bakmakla görevli bakanlığın adıydı. Bütün Osmanlı ordusu günümüzde yerini Milli Savunma Bakanlığına yerini bırakmış olan bu bakanlığa bağlıydı.

Harbiye Nazırlığı ya da Harbiye Nezareti Osmanlı Devletinde Savaş işlerine bakmakla görevli bakanlığın adıydı. Bütün Osmanlı ordusu günümüzde yerini Milli Savunma Bakanlığına yerini bırakmış olan bu bakanlığa bağlıydı. yani Genelkurmay Başkanlığı tarafından yönetilirdi. Harbiye Nazırı'nın paşa rütbesine sahip olması zorunluluğu vardı. Harbiye Nazırlığı sadece Kara Kuvvetleri'nden sorumluydu. Deniz Kuvvetleri'nin yönetimi ise Harbiye Nazırlığı'ndan ayrı olarak kurulmuş Bahriye Nazırlığı'na bağlıydı. Kurtuluş Savaşı'nın başlamasından sonra bu nezaret yerini Müdafaa-i Milliye Vekaletine bırakmış, Cumhuriyetin ilanından sonra 1945 yılında Milli Savunma Bakanlığı adını almıştır. Harbiye Nazırlığı'nın İstanbul'un Fatih ilçesinde yer alan binası günümüzde İstanbul Üniversitesi tarafından kullanılmaktadır. Nazırlar listesi 1908-1922 yılları arasında görev yapan Harbiye Nazırlarının listesi aşağıdaki gibidir: * Ömer Rüştü Paşa (23 Temmuz 1908 - 7 Ağustos 1908) * Recep Paşa (7 Ağustos 1908 - 4 Mart 1909) * Ali Rıza Paşa (4 Mart 1909 - 28 Nisan 1909) * Hulusi Salih Paşa (28 Nisan 1909 - 12 Ocak 1910) * Mahmud Şevket Paşa (12 Ocak 1910 - 8 Ocak 1912) * Nazım Paşa (8 Ocak 1912 - 23 Ocak 1913) * Mahmud Şevket Paşa (2. kez) (23 Ocak 1913 - 11 Haziran 1913) * Ahmet İzzet Paşa (11 Haziran 1913 - 3 Ocak 1914) * Enver Paşa (3 Ocak 1914 - 14 Ekim 1918) * Ahmet İzzet Paşa (2. kez) (14 Ekim 1918 - 11 Kasım 1918) * Kölemen Abdullah Paşa (11 Kasım 1918 - 19 Aralık 1918) * İsmail Cevat Paşa (19 Aralık 1918 - 13 Ocak 1919) * Ömer Yaver Paşa (13 Ocak 1919 - 24 Şubat 1919) * Damat Ferid Paşa (24 Şubat 1919 - 4 Mart 1919) * Abuk Ahmet Paşa (4 Mart 1919 - 2 Nisan 1919) * Mehmet Şakir Paşa (2 Nisan 1919 - 19 Mayıs 1919) * Şevket Turgut Paşa (19 Mayıs 1919 - 29 Mayıs 1919) * Damat Ferid Paşa (2. kez) (29 Mayıs 1919 - 21 Temmuz 1919) * Nazım Paşa (21 Temmuz 1919 - 13 Ağustos 1919) * Süleyman Şefik Paşa (13 Ağustos 1919 - 2 Ekim 1919) * Cemal Paşa (2 Ekim 1919 - 21 Ocak 1920) * Hulusi Salih Paşa (2. kez) (21 Ocak 1920 - 3 Şubat 1920) * Mustafa Fevzi Paşa (3 Şubat 1920 - 5 Nisan 1920) * Damat Ferid Paşa (3. kez) (5 Nisan 1920 - 18 Ağustos 1920) * Hüseyin Hüsnü Paşa (18 Ağustos 1920 - 21 Ekim 1920) * Çürüksulu Ziya Paşa (21 Ekim 1920 - 4 Kasım 1922) Ayrıca bakınız * Türkiye milli savunma bakanları listesi

Kaynaklar

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.