Osmanlı ordu teşkilatı

Osmanlı Ordusu veya resmi adıyla Ordu-yi Hümâyûn (Osmanlıca: اردوي همايون) Osmanlı İmparatorluğu'nun ordusudur. Osmanlı Ordusu'nun tarihi iki ana döneme ayrılabilir.

Osmanlı ordu teşkilatı

Osmanlı ordu teşkilatı ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Osmanlı Devleti Ordusu

Yanıtlar