Osmanlı Posta ve Telgraf Nezareti

Kısaca: Osmanlı Posta ve Telgraf Nazırları listesi Osmanlı Devleti döneminde Posta ve Telgraf hizmetlerinden en yüksek derecede sorumlu devlet görevlilerinin listesidir. ...devamı ☟

Osmanlı Posta ve Telgraf Nazırları listesi Osmanlı Devleti döneminde Posta ve Telgraf hizmetlerinden en yüksek derecede sorumlu devlet görevlilerinin listesidir. * Ahmet Şükrü Bey 1840-1842 * Hüseyin Hasip Bey 1842-1852 * İsmail Paşa 1852-1857 * Billuri Mehmed Efendi 1855-1860 * Davud Efendi 1860-1861 * Rıza Yusuf Paşa 1861 * Franko Efendi 1861 * Agah Efendi 1861-1865 * Kamil Bey 1862 * Kadri Paşa 1865-1866 * Abdullah Feyzi Bey 1868-1871 * Yaver Paşa 1868-1871 * Ahmet Şükrü Bey 1871-1872 * İzzet Efendi Mart 1876-Ocak 1880 * İbrahim Haydar Efendi, Terzibaşızade Ocak 1879-Haziran 1880 * İzzet Efendi Haziran 1880-Mayıs 1888 * Hasan Ali Efendi Mayıs 1888-Kasım 1895 * Hüseyin Hasib Bey Kasım 1895-Ağustos 1908 * Mehmed Ata Bey Ağustos 1908 * Ali Galib Bey Ağustos 1908-Şubat 1909 * Mustafa Fuad Bey Genel Müdür Vekili Mart-Temmuz 1909 * M. Sterpen 1909-1911 * İstanbulyan Efendi Haziran-Ekim 1911 * İbrahim Selim Susa Efendi Ekim 1911-Şubat 1912 * Mehmed Talat Paşa Şubat 1912 * Ziya Paşa Genel Müdür Vekili 1912 * Hüseyin Sabri Bey Mart-Ekim 1912 * Abdurrahman Vefik Sayın (Gn.Md.Vekili) 1912 * Musurus-Gikis Bey, Vasileo Ekim 1912-Haziran 1913 * Oskan Efendi (Mardikyan) Haziran 1913-Kasım 1914 * Ahmed Şükrü Bey Genel Müdür Vekili Kasım 1914-Eylül 1917 * Hüseyin Haşim Bey (Sanver) Eylül 1917-Ekim 191 * Rıza Tevfik Bey Genel Müdür Vekili 1918 * Abdurrahman Şeref Bey (Gn.Md.Vekili) Ekim-Aralık 1918 * Yusuf Franko Paşa 1918-1919 * İbrahim Edhem Bey (Dirvana) Şubat-Mart 1919 * Refik Halit Bey 1919 * Mehmed Ali Bey Mart-Nisan 1919 * Sırrı Bey 1920 * Refet Bey 1920 * Orhan Şemsettin Bey 1920-1922 * Mehmet Sabri Bey 1920-1923

Kaynaklar

Dış bağlantılar

*ia700309.us.archive.org/15/items/sicill-i.osmani_01/Sicill-i.Osmani_06.pdf

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

PTT
3 hafta önce

sonra Posta ve Telgraf Nezareti, 1909 yılında Posta, Telgraf ve Telefon Nezareti haline dönüştürülmüş, 1913 yılında da Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğü...

PTT, Yeni Camii, İstanbul, İçişleri Bakanlığı
Türkiye'de telekomünikasyon
3 yıl önce

hizmeti ise ilk olarak, Temmuz 1881'de İstanbul Soğukçeşme'deki Posta ve Telgraf Nezareti binasıyla Yeni Cami'deki postane arasına çekilen tek telli bir...

Büyük postane
3 hafta önce

binasıdır.[kaynak belirtilmeli] Büyük Postane binasının inşaatına Posta ve Telgraf Nezareti binası olarak hizmet etmek üzere 1905 yılında başlandı. 1909 yılında...

Büyük Postane, 1905, 1927, 1936, Eminönü, Mısır Çarşısı, Sirkeci, Eminönü, Taslak, Yeni Cami, İstanbul, İstanbul Radyoevi
Abdurrahman Vefik Sayın
2 hafta önce

hükûmetlerinde maliye nazırı olan Sayın aynı yıl vekaleten Posta ve Telgraf Nezareti'nde genel müdürlük görevini üstlenmiştir. 11 Kasım 1918'de II. Ahmet...

Yusuf Franko Paşa
3 yıl önce

tarihine kadar 5 yıl süreyle bu görevde kaldı. 18 Aralık 1918 tarihinde Posta ve Telgraf Nazırlığına atandı. Bu görevi 24 Şubat 1919 tarihine kadar sürdürdükten...

Krikor Ağaton
3 yıl önce

1865'te Paris'te toplanan Posta ve Telgraf Kongresi'nde Türkiye'yi temsil etti. 1866'da Posta Nazırı tayin edildi. 1867'de Osmanlı Devleti'nde bulunan ecnebi...

Krikor Ağaton, Abdülaziz, Gayrımüslim, Hasköy, Keçecizade Fuat Paşa, Osmanlı Devleti, Sayıştay, Tanzimat, í‚li Paşa, Halkalı Ziraat Mektebi, Mıgırdiç Amira Cezayirliyan
Mehmet Sabri Toprak
2 hafta önce

Memurluğu, Posta ve Telgraf Nezareti Ecnebi Muhasebatı Kalemi Baskatipliği, Mühendis Kalemi Fen Memurluğu, Telgraf Mektebi Müdürlüğü, Posta ve Telgraf Umum...

Vedat Tek
3 hafta önce

gerçekleştirdiği proje sayesinde gözde bir mimar haline geldi ve 1905'te Posta Telgraf Nezareti mimarlığı görevine getirildi. Postane-i Amire'nin yapım işi...