Osmanlı, Osmanlı İmparatorluğu'nun vatandaşı olan kimse.

Osmanlı tebaası

Osmanlı, Osmanlı İmparatorluğu'nun vatandaşı olan kimse. Osmanlılık, 1839'da ilan edilen Tanzimat Fermanı'ndan itibaren Osmanlı İmparatorluğu'nun resmi görüşü olan Osmanlıcılıkta, Türk, Yunan, Ermeni, Bulgar, Macar, Boşnak, Arap, Kürt gibi etnik grupların üst kimliği olarak kabul edilmiştir ve kapsam konusunda müslüman-gayrimüslim ayrımı yapılmamıştır. Ancak bu anlayış hem müslümanlar hem de gayrimüslimlerce kabul görmemiş ve bu politika muvaffak olmamıştır. Bu etnik grupların bir bir isyan edip bağımsızlıklarını kazanmalarıyla geçerliliğini yitirmiştir.

Yanıtlar