Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat, bkz. Osmanlıca -Türkçe Ansiklopedik...

Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat hakkında detaylı bilgi

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Osmanlıca -Türkçe Ansiklopedik Lugat

Osmanlıca -Türkçe Ansiklopedik Lugat Ferit Devellioğlu taradından yazılan ünlü ve kapsamlı sözlük. İlk baskısı 1962`de yapılan sözlük Aydın Sami Güneyçal tarafından 1993`de yeniden düzenlenmiş ve genişletilmiş. 60.000`den fazla sözcüğü kapsayan sözlük eski ve yeni ...

Sözlük

Sözlük bir dilin veya dillerin kelime haznesini (sözvarlığını), söyleyiş ve yazılış şekilleriyle veren, kelimenin kökünü esas alarak, bunların başka unsurlarla kurdukları sözleri ve anlamlarını, değişik kullanışlarını gösteren eser.

Ferit Devellioğlu

Ferit Devellioğlu, (1906 - 1985) Türk dilci, sözlük yazarı.

Tevatür

Tevatür, bir haberin ağızdan ağıza yayılması, yaygın söylenti . Mütevatir haber büyük bir kalabalığın başka bir kalabalığa aktardığı haberdir.