Osmanl�� Bayra����

Osmanlı Bayrağı

Osmanlı bayrağı terimi,Osmanlı Hanedanlığı'nın yönetimdeki sultanları tarafından kullanılan her hangi bir bayrağa referans olur. Osmanlı İmparatorluğu'nun varlığı süresince çeşitli bayraklar kullanıldı, sultanlar ayrıca devletin farklı kutlamalarında fark...

Bayrak bayramı

Azerbaycan Cumhuriyeti Bayrak Günü veya Bayrak Bayramı, Azerbaycan'da her yıl kasım ayının dokuzunda kutlanan milli bayram.

Gülüm Benim-Gülümse Biraz

Gülüm Benim-Gülümse Biraz, İbrahim Tatlıses`in 1986 yılında Bayar Müzik tarafından yayınlanan albümünün adıdır. Büyük bir satış rakamı yakalayan albümün arabesk parçalardan oluşan A yüzünün müzik yönetmeni Burhan Bayar`dır.

Alâeddin Paşa

Alaaddin Paşa, (Osmanlıca yazıma göre Alaeddin Paşa) ikinci Osmanlı padişahı olan Orhan Gazi döneminde, takriben 1320-1331 arasında vezirlik yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.

Basra Eyaleti

Basra Eyaleti veya Basra Beylerbeyliği, 1538 yılında kurulan Osmanlı Eyaleti. Eyaletin merkezi Basra'ydı. 19. yüzyıldaki alanı . 1864'te kabul edilen nizammame ile Basra Vilayetine çevrildi.

1775-1779 Osmanlı-İran Savaşı

1775 – 1779 Osmanlı-İran Savaşı

Basra (anlam ayrımı)

* Basra - Irak'ta bir kent.* Basra Körfezi - Arap Körfezi veya Fars Körfezi de denmektedir.* Basra Eyaleti - Osmanlı Devleti'nde bir eyalet.

Şehsuvar Sultan

Şehsuvar Sultan (1682-1756) Osmanlı padişahı III. Osman'nın annesi, Valide Sultan ve Sultan II. Mustafa'in eşiydi.

Koyunhisar Muharebesi

Koyunhisar Muharebesi, Bafeus Muharebesi, Bapheus Muharebesi, 18 Temmuz ve 27 Temmuz 1302 tarihleri arasında Osmanlı Beyliği ile Bizans İmparatorluğu'nun yaptığı muharebe. Koyunhisar Savaşı Osmanlı Beyliği ve Bizans İmparatorluğu arasında yapılan tarihtek...

İsmail Kemal Vlora

İsmail Kemal (Vlora) D:16,Ocak, 1844 / Ö:24, Ocak 1919 Meclisi Mebusanın Milletvekili ve Arnavutluk Devletinin kurucusudur. Osmanlı Balkanları kaybettikten sonra Arnavutlar topraklarının Yunanistan ve Sırbistan arasında paylaşılmasını engellemek için Arna...