Osmanl�� Devleti

Felsefi açıdan devlet

Toplumu yöneten kurallar ve yasalar yaratma otoritesine sahip bir ayrı bir kurumlar kü­mesi. Demokrasilerde hükümetlerin gelip gittikleri dikkate alınırsa, salt hükümete eşdeğer olmadığı gibi, iktisat, okullar, toplum örgütleri benzeri örgütlü ve sürekli...

Türk Devlet Geleneği

Uygurlar: Uygur toplumu ve Devlet düzeni hakkında iki güvenilir kaynak bulunmaktadır. Biri Çin kaynakları, diğeri ise Yusuf Has Hacib'in Kutadgu Bilig adlı eseridir.

Osmanlı Devleti

Osmanoğlu Beyliği

Osmanlı

Osmanlı Devleti

Türkler'de ve İslamiyet'te devlet

Türklerde ve İslamda devlet Türklerin İslam öncesi dönemde oluşturdukları yönetsel organizmalar, gerçek anlamıyla devletten çok, kabile konfederasyonları kategorisine girer. İÖ 3. yüzyılda ortaya çıkan Hun konfederasyonundan 10.

Devlet (anlam ayrımı)

Devlet şu anlamlara gelebilir:

Osmanlı İmparatorluğu