Osmanl�� Ermenileri

Ermeni tarihi

Ermeniler, tarih boyunca başka devletlerin yönetimi altında kalmışlar ve bağlı oldukları devletlerin hizmetinde bulunmuşlardır. Ansiklopedik kaynaklarda, Erivan, Gökçegöl, Nahcivan, Rumiye gölü kuzeyi ve Mako bölgesine, yukarı memleket anlamına gelen Arme...

Ermeni fedaileri

Ermeni milisleri, çeteleri, fedaileri (Ermenice: Ֆէտայի ''Fedayi'') veya gönüllüleri (Ermenice: կամավոր ''Kamavor'') olarak bilinen ailelerinin terk ederek gerilla birlikleri oluşturan Ermeni birimler. Ermeni gönüllü savaşçılar "hayatını feda etmeye hazır...

Bedros Kapamacıyan

Bedros Kapamacıyan (Ermenice: Պետրոս Քափամաճեան) (d. 1840 - ö. Van 1912) Ermeni asıllı Osmanlı manifatura tüccarı, Van şehrinin Ermeni asıllı belediye başkanı. 1909 yılında Van'ın belediye başkanlığına atandı. Hem Müslümanlar, hem de Ermeniler tarafından...

Batı Ermenicesi

Batı Ermenicesi, Türkiye Ermenicesi veya İstanbul Ermenicesi (Ermenice: Արևմտահայերեն), bir Hint-Avrupa dili olan çağdaş Ermenice'nin iki lehçesinden birisidir. Osmanlı Ermenileri'n Ermeni diasporası'na göçünden dolayı diasporadaki kişiler tarafından konu...

Ermeni alfabesi

Ermeni alfabesi (Ermenice: Հայոց այբուբեն), Ermenicede kullanılan 38 harfli alfabedir.

Osmanlı Ermenileri

Osmanlı Ermenileri, Osmanlı Devleti kuruluş döneminde Ermeniler, genellikle Çukurova, Doğu Anadolu ile Kafkasya bölgelerinde bulunan beylikler altında yaşamaktadırlar. Bursa'nın başkent olduğu dönemde Ermeni ruhani reisliği başkente alınmıştır. İstanbul'u...

Medzn Murad

Hambartsum Boyacıyan

Mihran Apikyan

Mihran Apikyan Efendi (1855, Samatya - 1938, İstanbul), Türk dili eğitimi hakkında önemli eserler yazmış Ermeni asıllı Osmanlı eğitimci ve yazar. Türkçe`de Mihrî mahlasıyla yazdığı eserlerle tanınır.

Karekin Pastırmacıyan

Karekin Pastırmacıyan ya da Armen Garo (Ermenice: Գարեգին Պասդրմաճեան; 9 Şubat 1872 - 23 Mart 1923), Ermeni Devrimci Federasyonu (Taşnak) liderlerinden, 1896 Osmanlı Bankası Baskını elebaşı, 1908-1912 Osmanlı Meclis-i Mebusanı Erzurum üyesi, Ermenistan De...