Osmanl�� Imparatorlu��U

Koyunhisar Muharebesi

Koyunhisar Muharebesi, Bafeus Muharebesi, Bapheus Muharebesi, 18 Temmuz ve 27 Temmuz 1302 tarihleri arasında Osmanlı Beyliği ile Bizans İmparatorluğu'nun yaptığı muharebe. Koyunhisar Savaşı Osmanlı Beyliği ve Bizans İmparatorluğu arasında yapılan tarihtek...

Oktruva vergisi

Oktruva vergisi, ticaret amacıyla şehirlere dışarıdan getirilen mallardan alınan giriş vergisidir. Oktruva Fransızca kökenli bir kelimedir. Osmanlı Devletinde bu vergi "Duhuliye Resmi" adı altında alınmıştır.

İmaret Mezarlığı

İmaret Gervent Mezarlığı (Azerice: İmarət Qərvənd qəbristanlığı), veya İmaret Mezarlığı (Azerice: İmarət qəbristanlığı) Azerbaycan'ın Ağdam kentinde bulunan

Alâeddin Paşa

Alaaddin Paşa, (Osmanlıca yazıma göre Alaeddin Paşa) ikinci Osmanlı padişahı olan Orhan Gazi döneminde, takriben 1320-1331 arasında vezirlik yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.

Şehsuvar Sultan

Şehsuvar Sultan (1682-1756) Osmanlı padişahı III. Osman'nın annesi, Valide Sultan ve Sultan II. Mustafa'in eşiydi.

İsmail Hakkı Küpçü

1952 Isparta Şarkikaraağaç doğumlu olan İsmail Hakkı Küpçü, ortaokul ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. 1976 yılı başında ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 1978 yılında AİTİA İYE'deki (Avrupa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletm...

Hotin Antlaşması

Hotin Antlaşması (9 Ekim 1621) Osmanlı Devleti ile Lehistan arasında imzalanmış bir barış antlaşmasıdır. Lehistan'ın Boğdan'ın işlerine karışması üzerine Osmanlı Devleti Lehistan'a savaş açtı. Sultan Genç Osman'ın komutasındaki 200.

Meşaleler Muharebesi

Meşaleler Muharebesi, 1583 yılında Osmanlı İmparatorluğu ile Safevî Devleti arasında yapılan bir muharebedir.

Cemal Mersinli

Mersinli Mehmet Cemal Paşa (1875 Mersin - 7 Ekim 1941)

Osmanlı Bayrağı

Osmanlı bayrağı terimi,Osmanlı Hanedanlığı'nın yönetimdeki sultanları tarafından kullanılan her hangi bir bayrağa referans olur. Osmanlı İmparatorluğu'nun varlığı süresince çeşitli bayraklar kullanıldı, sultanlar ayrıca devletin farklı kutlamalarında fark...