Osmanl�� Mimarisi

Türk mimarisi

Türk mimarisi kavramı ile şunlardan biri kastedilmiş olabilir:

kubbe

Kubbe Binaların üzerlerini örtmek için kullanılan mimari bir sistem. Daire veya dörtgen binaların üzerini örtmekte kullanılan kubbe, genellikle dini mimaride kullanılmakla beraber, sivil ve askeri binalarda da yer almaktadır.

Erken dönem Anadolu Türk mimarisi

Erken dönem Anadolu Türk mimarisi Türk kavimlerinin Anadolu’ya göç etmeye başladığı dönem ile Osmanlı Beyliği’nin kurulduğu dönem arasındaki mimariyi inceler.

Romanesk mimari

Romanesk mimari 10. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan ve 12. yüzyılda Gotik mimariye dönüşen Avrupa mimarisini anlatmak için kulllanılan bir terimdir. Romanesk stil İngiltere'de daha geleneksel olarak Norman mimarisi olarak ifade edilir.

Roma mimarisi

MÖ 1. ve MS 4. yüzyıllar arasında merkezi italya olmak üzere roma imparatorluğunun egemen olduğu akdeniz havzası ve çevresini etkileyen bir mimaridir.Kökeni Etrüsk Mimarisine dayanan Bu mimari tür, MS 4. yüzyılda hıristiyanlığın resmen kabulu ile bir hris...

Erken dönem Osmanlı mimarisi

Erken dönem Osmanlı mimarisi veya Bursa üslubu 1299 yılında Osmanlı Devleti’nin Osman Gazi tarafından Söğüt'de Osmanlı'nın tarafından kurulması ile 1501 yılında Bayezid Camii'nin (1501-1505) inşaatının başlaması arasındaki mimari dönemi kapsar. Bazı ar...

Gotik mimarisi

Gotik mimarisi Orta Çağın ortalarından sonuna kadarki süreçte yaygın olarak uygulanmış bir mimari stilidir. Romanesk mimarinin gelişmesiyle ortaya çıkmış, zamanla yerini Rönesans mimarisine bırakmıştır.

Fransız mimarisi

Teknik olarak ”Fransız Mimarisi” diye bir şey yoktur, her zaman öyle olmasa da… “Gotik Mimari”nin eski ismi “Fransız Mimari”ydi. Kuzey Fransa en saygın ve önemli gotik katedrallerin ve kiliselerin bazılarına sahiptir, bunlardan birisi de nekropol olarak...

Bozkır dönemi Türk mimarisi

Türkler tamamen göçebe yaşam değil, yarı-göçebe yaşam sürmekteydiler.==Bozkır Türk mimarisi tarihi==Bozkır mimarisinin tarihi İskitlerle başlar. İskitler Neapolis gibi az sayıda da olsa şehirler yapmış köy ve kasaba hayatı oluşmuştur.

Fin Mimarisi Müzesi

Fin Mimarisi Müzesi (İngilizce: Museum of Finnish Architecture) Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de 1956 yılında mimarlık alanında kurulmuş müzedir. Mimari müze türünde dünyada Moskova'nın ardından gelen ikinci köklü müzedir. Müze, 1949 yılında kurulan Fi...