Osmanl�� Saray Mutfa����

Bağdad Sarayı ve Kışlası

Bağdad Sarayı ve Kışlası, Bağdad, Saray Mahallesi`ndedir.

Dolmabahçe Sarayı

Dolmabahçe Sarayı, Avrupa sanatı üslûplarının bir karışımı olarak 1843-1856 yılları arasında inşa edilmiştir. Sultan Abdülmecit’in mimarı Karabet Balyan’ın eseridir.

İshak Paşa Sarayı

İshak Paşa Sarayı, saraydan öte bir külliyedir. İstanbul Topkapı Sarayı'ndan sonra son devirde yapılmış sarayların en ünlüsüdür. Doğubeyazıt İlçesi'nin 5 km. doğusunda, bir dağın yamacındaki tepe üzerine kurulan Saray, Osmanlı İmparatorluğu'nun Lale De...

Topkapı Sarayı

Madrid Kraliyet Sarayı

Yeni Saray

Galata Sarayı

Galata Sarayı Osmanlı Devletinde enderuna hizmetli yetiştirmek maksadıyla İkinci Bayezid Han tarafından yaptırılan okul ve binası. İkinci Bayezid Hanın bu eseri, Gülbaba adlı bir velinin işaret ve tavsiyesiyle yaptırdığı söylenir (1481). Burası Topkapı Sa...

Resneli Niyazi Bey Sarayı

Resneli Niyazi Bey Sarayı veya Niyazi Bey Sarayı, bugün Makedonya’nın güneybatısında, Resne kasabasında bulunan 20. yüzyılda yapılmış Osmanlı sarayıdır.

Çehel Sütun Sarayı

Çehel Sütun Sarayı, genellikle sadece Çehel Sütun (Farsça: چهل ستون , Türkçe tam karşılığı: ''Kırk Sütun'') olarak anılan ve İran'ın İsfahan kentinde bulunan bir saraydır. Sarayın ismindeki ''çehel'' sözcüğü Farsça "kırk" anlamına gelmektedir ki sa...

Âli Kapı

Âli Kapı (Âli Kapısı), (, ''Âli Kapu''), İran'ın İsfahan şehrinde Safevi dönemi sarayı. Dünyanın en büyük meydanlarından biri olan Nakş-ı Cihan Meydanı'nın batısında bulunur.