Osmoz

Kısaca: Osmoz, çözücü maddelerin az yoğun ortamdan çok yoğun ortama, seçici geçirgen bir zardan enerji harcanmadan geçişidir. Canlı sistemlerde çözücü madde su olduğu için, biyoloji biliminde osmoz terimi ile kastedilen, suyun az yoğun ortamdan çok yoğun ortama enerji harcanmadan geçişidir. Bu tanımda, seçici geçirgen zardan kasıt, çözünenleri geçirmeyen fakat çözücüleri geçiren bir zardır. ...devamı ☟

Osmoz, çözücü maddelerin az yoğun ortamdan çok yoğun ortama, seçici geçirgen bir zardan enerji harcanmadan geçişidir. Canlı sistemlerde çözücü madde su olduğu için, biyoloji biliminde osmoz terimi ile kastedilen, suyun az yoğun ortamdan çok yoğun ortama enerji harcanmadan geçişidir. Bu tanımda, seçici geçirgen zardan kasıt, çözünenleri geçirmeyen fakat çözücüleri geçiren bir zardır.

Canlı bir hücre, konsantrasyonu hücre sitoplazmik konsantrasyonundan daha düşük hipotonik bir ortama konulduğunda, ortamdan hücre içine, hücre zarı vasıtası ile su geçişi, bir başka deyişle osmoz gerçekleşir. Bu geçiş, hücrenin sitoplazmik konsantrasyonu, hipotonik çözeltinin konsantrasyonuna seyrelinceye kadar devam eder. Hipotonik çözeltilerde hayvan hücreleri şişer, bitki hücreleri ve hücre duvarı bulunan diğer hücreler ise şişmez. Eğer, bir hayvan hücresi, hipotonik çözeltinin konsantrasyonunun çok düşük olması sebebiyle çok fazla su alırsa, hücre zarının esnekliği yeterli olmaz ve hücre patlayabilir.

Canlı bir hücre, konsantrasyonu hücre sitoplazmik konsantrasyonundan daha yüksek hipertonik bir ortama konulduğunda, hücre içinden ortama, hücre zarı vasıtası ile su geçişi, başka deyişle osmoz gerçekleşir. Bu geçiş, hücrenin sitoplazmik konsantrasyonu, hipotonik çözeltinin konsantrasyonuna yükselinceye kadar devam eder. Bu durumda, su kaybından dolayı hücrelerin hacimleri küçülür ve büzülürler.

Canlı bir hücre, konsantrasyonu hücre sitoplazmik konsantrasyonu ile aynı olan izotonik bir ortamda iken, hücre içi ile ortam arasında konsantrasyon dengesi sağlanmış demektir. Bu durumda, hücre zarından su geçişi, başka deyişle osmoz gerçekleşmez. Yani hücre içindeki su miktarı aynı kalır.

Kaynaklar

* Vikipedi

osmoz

Türkçe osmoz kelimesinin Fransızca karşılığı.
osmose [la]

osmoz

Türkçe osmoz kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Osmose

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Osmoz
3 yıl önce

Osmoz, çözücü maddelerin az yoğun ortamdan çok yoğun ortama, seçici geçirgen bir zardan enerji harcanmadan geçişidir. Canlı sistemlerde çözücü madde su...

Osmoz, Hücre, Hücre zarı, Çözücü, Hipertonik, İzotonik, Hipotonik, Çözünen
Ters Osmoz
6 yıl önce

ters osmoz makineleri yaklaşık 80µ iletkenlikte su üretirken, sanayi modeli osmoz makineleri bu değerin çok altında üretim yapabilir (1µ). Ters osmoz sayesinde...

Salamura
3 yıl önce

olgunlaşmayı sağlamak amacıyla kullanılır. Gıda maddeleri ve salamura arasında bir osmoz olur, bünyelerindeki suda eriyen maddeler salamuraya geçerken bünyesine...

Salamura, Fermantasyon, Gıda, Osmoz, Peynir, Su, Taslak, Turşu, Tuz, Yaprak, Yemek
Osmotik basınç
3 yıl önce

vasıtasıyla emer. Osmoz Difüzyon Turgor Basıncı Harmon Northrop Morse Jacobus Henricus van 't Hoff ^ a b "Osmotik Basınç nedir, Difüzyon ve Osmoz hakkında bilgiler"...

Osmotik basınç, Difüzyon, Hücre biyolojisi, Osmoz, Taslak, Turgor, Çözelti, Geçişme dengesi
Filtreleme
3 yıl önce

seçici olarak yeniden emilmesidir. Ayırma işlemi Mikrofiltrasyon Ultrafiltrasyon Nanofiltrasyon Ters osmoz Çapraz akış filtrasyonu Elek Elek analizi...

Osmoregülasyon
3 yıl önce

çok yoğunlaşmasını önler. Osmotik basınç suyun bir çözeltiden diğerine osmoz yoluyla geçme eğiliminin ölçüsüdür. Bir çözeltinin osmotik basıncı ne kadar...

Tonisite
3 yıl önce

az), hücre dışındaki oransal su konsantrasyonu daha fazladır ve böylece osmoz ile hücre içine net bir su geçişi olur. Bu durum, hücre duvarı olmayan hayvan...

Tonisite, Bitki, Hayvan, Hipertonik, Hücre, Hücre duvarı, Osmoz, İzotonik, Muscle tone, Hipotonik
Turgor basıncı
3 yıl önce

girmesiyle hücre çeperine yapılan basınçtır. Hücre çeperi Osmotik basınç Osmoz Difüzyon Osmotik basınç Turgor basıncı27 Kasım 2007 tarihinde Wayback Machine...