Osteoartrit

Kısaca: Osteoartrit (dejeneratif artrit, OA veya dejeneratif eklem hastalığı olarak da anılan) düşük seviyeli enflamasyon sonucu eklemlerde ağrıya yol açan, eklemlerde bir tür tampon gibi işlev gören kıkırdağın anormal bir ölçüde yıpranması veya yok olması veya bu eklemleri kayganlaştıran sinoviyal sıvının azalması sonucu oluşan, klinik bir sendromdur. Kemik yüzeyleri kıkırdak tarafından gittikçe daha da az korunurken hasta ağırlık kaldıran eylemlerde bulundukça ki buna yürüme ve ...devamı ☟

Osteoartrit
Osteoartrit

Osteoartrit (dejeneratif artrit, OA veya dejeneratif eklem hastalığı olarak da anılan) düşük seviyeli enflamasyon sonucu eklemlerde ağrıya yol açan, eklemlerde bir tür tampon gibi işlev gören kıkırdağın anormal bir ölçüde yıpranması veya yok olması veya bu eklemleri kayganlaştıran sinoviyal sıvının azalması sonucu oluşan, klinik bir sendromdur. Kemik yüzeyleri kıkırdak tarafından gittikçe daha da az korunurken hasta ağırlık kaldıran eylemlerde bulundukça ki buna yürüme ve ayakta durma dahildir, ağrı hisseder. Ağrı yüzünden hareketin azalması bölgesel kasların zayıflamasına (atrofiye) ve ligamentlerin daha gevşekleşmesine sebep olabilir.} OA, artritin en yaygın türüdür ve bugün ABD'deki kronik engelliliğin başlıca sebebidir.} Osteoartrit ismi Yunanca osteo yani "kemiksel, kemikle ilgili, kemikten", arthro yani "eklem" ve itis yani "enflamasyon" (iltihap) sözcüklerinden türemiştir. Bununla birlikte, gerçekte, birçok osteoartrit hastasında ya çok az enflamasyon vardır ya da hiç yoktur. Yaygın bir yanlış anlama, genç bireylerde osteoartrite rastlanmamasından dolayı, osteoartritin salt yıpranma ve aşınma sebepli olduğudur. Ancak, her ne kadar yaş osteoartrit insidansıyla korelasyon gösterse de, bu korelasyon sadece osteoartritin gelişimi zaman alan bir süreç olduğunu kanıtlar. Genellikle, osteoartritin altında yatan belirli bir sebep vardır ki bu duruma ikincil osteoartrit veya sekonder osteoartrit denilir. Eğer osteoartrite yol açan herhangi bir temel sebep saptanamıyorsa, duruma birincil osteoartrit veya primer osteoartrit denir. Ayrıca, dejeneratif artrit sıklıkla osteoartrit için eş anlamlı bir şekilde kullanılsa da, osteoartrit hem dejeneratif hem de rejeneratif değişikliker içermektedir. Osteoartrit sadece ABD'de yaklaşık olarak 21 milyon kişiyi etkilemektedir. Tahminlere göre toplumun %80'i 65 yaşına vardığında radyografik osteoartrit bulgusu gösterebilmektedir. Bununla birlikte bu kişilerin sadece %60'ı osteoartrit belirtileri gösterirler.} ABD'de osteoartrit sebebiyle hastaneye yatanların sayısı 1993'te yaklaşık 322.000'ken, 2006'da 735.000'i bulmuştur. Hospitalizations for Osteoarthritis Rising Sharply Newswise, Retrieved on September 4, 2008.

Kaynakça ve notlar

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Sinoviyal sıvı
1 yıl önce

kayganlaştırma sıvısıdır. Bu sıvının yoksunluğunda, kıkırdak yüzey aşınarak Osteoartrit hastalığı oluşur. İleri derecede osteoartritli hastaların tedavisi için...

Piroksikam
1 yıl önce

Felden®,...) primer dismenore, ameliyat sonrası ağrı, romatoid artrit ve osteoartrit semptomlarını azaltmak için kullanılan bir non steroidal antienflamatuar...

Piroksikam, İlaç, ATC, Analjezik, Asetilsalisilik asit, Aspirin, Atılma, Biyoyararlanım, CAS kayıt numarası, Cannabis, Diklofenak
Meloksikam
1 yıl önce

Zeloxim,...) primer dismenore, ameliyat sonrası ağrı, romatoid artrit ve osteoartrit semptomlarını azaltmak için kullanılan bir non steroidal antienflamatuar...

Meloksikam, İlaç, Analjezik, Anilid, Asetilsalisilik asit, Aspirin, Atılma, Biyoyararlanım, CAS kayıt numarası, Cannabis, Diamorfin
Naproksen
1 yıl önce

ilaçtır (NSAİİ). Hafiften orta seviyeye kadarki ağrı, ateş, enflamasyon ve osteoartrit, romatoid artrit, psoriyatik artrit, gut, yaralanma, aybaşı krampları...

Naproksen, 1976, 1980, 1991, ABD, Albumin, Antikoagülan, Apranax, Ağrı, Enflamasyon, Erime noktası
Fizyoterapist
1 yıl önce

romatizmal hastalıklar (Romatoid artrit, seronegatif spondiloartritler vb.) Osteoartrit Ağrı (Bel, boyun ağrıları vb.) Fibromiyalji Sistemik romatizmal hastalıklar...

Fizyoterapist, Taslak şablonları, Rehabilitasyon, Fizyoterapi, Taslak madde
İbuprofen
1 yıl önce

etkili olabilen en düşük doz kullanılmalıdır. İbuprofen, romatoid artrit, osteoartrit, ankilozan spondilit ve diğer non-romatoid (seronegatif) artropatilerin...

Romatoloji
1 yıl önce

grubuna verilen isimdir. Polikondrit Polimiyozit Polimiyaljia romatika Osteoartrit Septik artrit Akut Romatizmal Ateş Gut ve yalancı Gut Behçet Sendromu...

Romatoloji, Akciğer, Ankilozan spondilit, Artrit, Buerger hastalığı, Böbrek, Deri, Dev hücreli arterit, Eklem, Enflamasyon, Kalp
Obezite
1 yıl önce

rahatsızlığı, tip 2 diyabet, obstrüktif uyku apnesi, belirli kanser türleri ve osteoartrit gibi çeşitli hastalıkların olasılığını artırır. Bu yöntemler klinik araştırmalar...

Obezite, Akciğer, Ansiklopedi, Aritmi, Astım, Bağırsak, Beyin, Böbrek, Cilt, Cinsiyet, Depresyon