Osteoklast

Kısaca: Osteoklast, kemik matriksini yok ederek kemik dokusunu ortadan kaldıran bir çeşit kemik hücresi. Bu işleme kemik rezorpsiyonu denir. Osteoklast monosit ya da monosit benzeri hücre kaynaklı çok çekirdekli fagositik hücredir. Normal kemik dokusunda osteoblast ve osteoklast denge halindedir. ...devamı ☟

Osteoklast, kemik matriksini yok ederek kemik dokusunu ortadan kaldıran bir çeşit kemik hücresi. Bu işleme kemik rezorpsiyonu denir. Osteoklast monosit ya da monosit benzeri hücre kaynaklı çok çekirdekli fagositik hücredir. Normal kemik dokusunda osteoblast ve osteoklast denge halindedir.

hücrebiyo-taslak

Kaynaklar

Vikipedi

osteoklast

Türkçe osteoklast kelimesinin İngilizce karşılığı.
osteoclast

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Osteoklast
1 yıl önce

Osteoklast, kemik matriksini yok ederek kemik dokusunu ortadan kaldıran bir çeşit kemik hücresi. Bu işleme kemik rezorpsiyonu denir. Osteoklast monosit...

Osteoklast, Hücre, Hücre biyolojisi, Kemik, Monosit, Osteoblast, Fagositik, Kemik rezorpsiyonu
Kemik
1 yıl önce

içermeleridir. Bu doku yapısında çeşitli tipte hücreler (osteosit, osteoblast, osteoklast) ve hücrelerarası madde (matrix) bulunmaktadır. Kemiğin enine kesiti incelendiğinde...

Kemik doku, Aksiyel iskelet kemikleri, Apendiküler iskelet kemikleri, Düzensiz sıkı bağ dokusu, Hücrelerarası madde, Kalsiyum, Kıkırdak doku, Organizma, Osteoblast, Osteoklast, Osteosit, Anatomi
Hiperkalsemi
1 yıl önce

bulunmasına rağmen, kemik yıkımından sorumlu hücrelerin osteoklast sayı ve aktivitesini de arttırır. Osteoklastlar kemik rezorbsiyonunda yer alan başlıca hücrelerdir...

Hiperkalsemi, D vitamini, Diüretik, Kalsitonin, Kalsiyum, Kan, Osteoklast, Parathormon, Paratiroid, Paratiroid bezi, Tiroid bezi
Makrofaj
1 yıl önce

hücreler (Langerhans hücreleri dahil) Mikrogliya Kupffer hücreleri Osteoklastlar Holbauer hücresi Gözeyutarlığındaki rolleri nedeniyle makrofajlar bağışıklık...

Makrofaj, Kan, Antijen, Antikor, Ateroskleroz, B hücreleri, B hücresi, Bazofil, Bağışıklık sistemi, Doğal öldürücü hücre, Endotel
Hücre yaşlanması
4 yıl önce

Akciğer alveol hücreleri: 8 gün Uterus serviksi: 6 gün Sperm: 2 ay Osteoklastlar: 15 gün Hepatosit: 180-400 gün Düz kas hücresi: yıllar Çizgili kas hücresi:...

Kanser tanısı
1 yıl önce

faktörü (TAF) Birçok kanser türünde Prostoglandinler Meme ca Sitokinler (osteoklast aktivasyon faktörü) Multipl myeloma Tümörlerin ürettiği ektopik hormonlar...