OTANTIK (türkçe) anlamı
1. asıl
2. esas
doğru.
OTANTIK (türkçe) anlamı
3. Gerçek olan
4. gerçeğe veya aslına dayanan
5. orijinal
6. mevsuk
7. Otantik bir belge.-
OTANTIK (türkçe) ingilizcesi
1. adj. authentic,
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Tortilla

Tortilla (İspanyolca ''tortilla'' «turtacık» < ''torta'' + ''-illa'' küçültme eki), Meksika, Orta Amerika, Karayipler, ABD ve Kanada'da mayasız ince ve yassı olup, mısır unu veya beyaz undan yapılan bir çeşit ekmektir. Benzer türde bir ekmek de Güney Afrika'da yapılan arepadır. ...

Yoga

Hint felsefesinin geleneğe bağlı kolu içinde yer alan ve Patanjali tarafından kurulmuş olan felsefe sistemi.

Düzenleme

Cover versiyon ya da kısaca Cover, popüler müzik alanında önceden plağı çıkmış bir şarkının yeni bir yorumla farklı şarkıcılar tarafından yeniden icra edilmesi veya plağının çıkartılması anlamına gelmektedir. Tanımlama bazen küçümseyici (pejoratif) bir anlam ...

Varoluşçuluk

İdealardan fiziksel nesnelere, canlı varlıkların kökeninden, Tanrı'nın doğasına kadar felsefenin inceleme alanına giren en önemli temalar, varoluş sorunuyla çok yakından ilgilidir.

Zile

Zile, Orta Karadeniz Bölgesi'nde Tokat il merkezine 70 km. uzaklıkta olup, Anadolu'nun en eski yerleşim merkezlerinden birisidir. M.Ö. 50 yıllarında yaşayan ve coğrafyanın piri sayılan Amasya'lı Strabon, bu şehrin Ninova Melikesi meşhur Semiramis tarafından M.Ö. 1600 yıllarında ...