Otomatik Kontrol

Kısaca: Otomatik kontrol Alm. Automatische Kontrolle (f), Fr. Controle (m) automatique, İng. Automatic control. İnsan müdahaleleri olmaksızın bir sistemde giriş ve çıkışlar arasında denge kuran, çalışmada devamlılığı sağlayan işlemler. Otomatik kontrol sistemleri insanların daha rahat yaşayabilmesi için kullandığı cihazların istenilen ayar değerlerinde çalışmasını sağlar. Ev kalorifer sistemi otomatik kontrol sistemine bir örnektir. Kaloriferden istenilen, oda s ...devamı ☟

otomatik kontrol
Otomatik Kontrol

Otomatik kontrol Alm. Automatische Kontrolle (f), Fr. Controle (m) automatique, İng. Automatic control. İnsan müdahaleleri olmaksızın bir sistemde giriş ve çıkışlar arasında denge kuran, çalışmada devamlılığı sağlayan işlemler. Otomatik kontrol sistemleri insanların daha rahat yaşayabilmesi için kullandığı cihazların istenilen ayar değerlerinde çalışmasını sağlar. Ev kalorifer sistemi otomatik kontrol sistemine bir örnektir. Kaloriferden istenilen, oda sıcaklığını belli bir hararette sabit tutmaktır. Bunun için kalorifer bölümü çalışarak kazanı ısıtır. Kazandan sıcak olarak çıkan su, radyatörle odayı ısıtmaya başlar. Termostat, odadaki sıcaklık istenilen değere gelince brülörü durdurur. Yanma olmayınca kazan suyu soğumaya başlar. Oda sıcaklığı belli bir miktar düşünce, termostat tekrar brülörü ateşler. Böyle basit otomatik kontrol sisteminde termostata oda sıcaklığı olarak yapılan ilk ayar giriş; kalorifer radyatörünün odaya yaydığı ısı ise çıkıştır. Burada otomatik olarak kontrol edilen kıymet ise, odanın belli bir sıcaklıkta müdahalesiz sabit kalmasıdır.

Bilinen ilk otomatik kontrol sistemi, 1787 senesinde James Watt'ın buhar türbin dönme devrini ayarlayan dönerbilyalı buhar ayar sistemidir.

Otomatik kontrol elemanları: Otomatik kontrol sisteminde ilk ayar edilen değer, giriş sinyalidir. Sistem bu sinyali alır almaz harekete geçerek belli bir iş yapar, sistemin yaptığı bu iş çıkış sinyalidir. Otomatik kontrol sistemlerinde istenilen, çıkış sinyali ile giriş sinyalinin birbirine eşit olmasıdır. Giriş ve çıkış sinyalinin birbirine eşit olmadığı durumda meydana gelen fark, hata sinyalidir. Hata sinyali giriş ve çıkış sinyalinin mukayese edildiği kompratörden elde edilir. Hata sinyali çoğu zaman çok küçük olduğu için yükseltilmesi icab eder. Bu maksatla yükseltici kullanılır. Yükselticiyle beraber çalışan ayrıca bir işlem sırasını tayin eden kontrolör de bulunabilir. Çıkış sinyali, hareket, basınç, frekans hisseden bir eleman (sensör) vasıtasıyla geri besleme olarak kompratöre gönderilir.

Otomatik kontrolün önemi: Endüstriyel işlem ve imalat teknolojisindeki ısı, basınç, hız, rutubet, viskozluk, vb. fiziksel büyüklüklerin, istenilen değer ve seviyede tutulması, uçakların otomatik pilot sistemleri, füze ve uzay araçlarının istenilen yerlere ulaştırılması gibi problemler, otomatik kontrol sistemlerinin bilim ve teknolojideki tatbikat sahalarıdır.

Bundan başka en mükemmel bir biyolojik kontrol sistemine sahip olan insanın, bütün canlılar ve fezanın, Allahü teala tarafından yaratılan ve idare edilen otomatik sistemlere bağlı olarak hareket ettiği bilinen bir gerçektir. Ancak son sistemlerin neler olduğu incelenmekte, canlıların fizyolojik ve biyolojik, kimyasal yapısı da bugünkü kontrol sistemleri teknikleriyle halen araştırılmaktadır.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

otomatik kontrol

Türkçe otomatik kontrol kelimelerinin İngilizce karşılığı.
automatic control

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.