Otomatizm, Otomatik Davranış

Davranışla bilincin ayrılmasıdır. Bu terim, davranışla bilincin ayrılmasının etyolojisine göre değişen birçok davranış tiplerini kapsamaktadır. Bazı normal durumlarda da davranış otomatikleşebilir; örneğin basit bir işin gerektirdiği tekrarlamalı hareketlerde kişinin dikkati başka bir konu üzerinde toplanmasına rağmen davranışlar normaldir.

Davranışla bilincin ayrılmasıdır. Bu terim, davranışla bilincin ayrılmasının etyolojisine göre değişen birçok davranış tiplerini kapsamaktadır. Bazı normal durumlarda da davranış otomatikleşebilir; örneğin basit bir işin gerektirdiği tekrarlamalı hareketlerde kişinin dikkati başka bir konu üzerinde toplanmasına rağmen davranışlar normaldir. Psikolojik çatışma, ilaç entoksikasyonu veya trans durumlarının sonunda, davranışla bilinç patolojik olarak ayrılırsa, yazı yazma veya resim yapmanın otomatikleşmesi veya duyusal otomatizm (sabit bir nesneye dikkatle bakıldığında beliren hallüsinasyonlar) gibi fenomenler olabilir. Hipnotistin telkinlerine itaat ederek karmaşık görevlerin yerine getirildiği posthipnotik otomatizm bilinen bir fenomendir. Ama ciddi psikiyatrik ve nörolojik hastalıklarda görülen otomatizm daha önemlidir. Örneğin depressif bir hastalık "füg" durumuyla tezahür edebilir; yani hasta evinden uzaklaşarak günler veya haftalar sonra "hafızasını kaybetmiş olarak" bulunabilir. Hastaya bu süre içindeki davranışıyla ilgili kanıtlar gösterilse bile, bu dönemle ilgili hiçbir şey hatırlamaz. Nörolojik otomatizmler hemen her zaman epilepsi, özellikle psikomotor epilepsi tezahürleridir. Otomatizm bir nöbetten önce olabilir, bütün bir nöbeti oluşturabilir veya majör bir nöbet sonrası tezahür olabilir. Otomatizmli hastalarda asosyal bir davranış görüldüğü zaman, kişinin bulunduğu davranışlardan ne kadar sorumlu olduğunun değerlendirilmesinde epeyce güçlüklerle karşılaşılabilir. Kafa incinmeleri de otomatizm yaratabilir; darbe yedikten sonra oyunu sürdüren futbolcu her zaman rastlanan bir örnektir. Ender olarak diabetliler otomatik davranışlarda bulunabilirler; kandaki şeker düzeyi yüksek veya düşük olabilir. Dolayısıyla da, bazan otomobil kullanabilme sorunları ortaya çıkar.

Son olarak, histerik füg adı verilen durum da bir otomatik davranış örneğidir; fakat depressif ve epileptik füg durumlarından farklıdır. Histerik füg'de her zaman anlaşılabilen bir davranış nedeni sözkonusudur (örneğin sahtekarlık, evlilikle ilgili sorunlar, kişisel sorunlar gibi) ve füg sorumluluktan kaçma çabasını yansıtır. Davranışın bilinçli veya bilinçsiz yapıldığına psikiyatrisi kendi kanı ve tutumlarına göre karar verir. Birçok otomatizm vakasında bir teşhise varmadan önce EEG incelemeleri, olayı gözlemleyenler ile gorüşme ve hastaneye giderek hastayı müşahade altında tutma yararlı olur.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Otomatizm, Otomatik Davranış ilgili konular

 • Davranış

  Bir nesnenin, özellikle de canlı bir yaratığın, bir organizmanın belli bir ortamdaki hareket tarzı, canlıların çeşitli durum ve ortamlardak
 • Davranış terapisi

  Bu terimin kapsadığı tedavi yöntemleri arasında duyarlılığın giderilmesi (bkz.), aversiyon (bkz.), zorlama (bkz), model tedavisi (bkz.
 • Füg

  Süjenin evinden veya işinden ayrılıp dolaştığı bir bilinçlilik durumu değişimidir. Füg durumu çok kere depressif bir hastalık ortamında
 • İnsan davranışları

  Davranışlarımızı kaba bir sınıflamaya tabi tutarsak özde iki tür davranış biçimi ile karşılaşırız. Bunlardan ilki UT (uyarım-tepki/
 • Otomatizm, Otomatik Davranış

  Davranışla bilincin ayrılmasıdır. Bu terim, davranışla bilincin ayrılmasının etyolojisine göre değişen birçok davranış tiplerini kapsa
 • Nörolinguistik Programlama

  Nörolinguistik Programlama (İngilizce: Neuro-linguistic programming; NLP), sinir dili programlaması olarak Türkçeye çevirilen bir kişisel geli
 • Agonistik davranış

  Agonistik davranış, etolojide, dövüşme ile ilgili sosyal davranışlar için kullanılan terimdir. Dolayısıyla yalnızca gerçek saldırganlı
 • NLP (Algısal Davranış Kontrolü)

  Duyu-Dil Programlama (DDP, ya da neuro-linguistique programlama (NLP)), kişilerin amaçlarına ulaşmaları için "nörolojik programlarını" keşfe