Otonom Sinir Sistemi

Kısaca: Otonom sinir sistemi ya da özerk sinir sistemi, periferik sinir sisteminin, istemsiz yapılan hareketleri ve organ fonksiyonlarının kontrolünü gerçekleştiren bölümüdür. Kalp hızı, sindirim, solunum, tükrük salgılanması, terleme, işeme fonksiyonu, cinsel uyarılma gibi durumlarda istem dışı etkilidir. ...devamı ☟

Otonom sinir sistemi
Otonom Sinir Sistemi

düzenle|Aralık 2007

Otonom Sinir Sistemi

İstemsiz yaptığımız hareketleri gerçekleştirir. Visseral sinir sistemi veya vejetatif sinir sistemi olarak da bilinir. İkiye ayrılır: Parasempatik sinir sistemi ve sempatik sinir sistemi.

Sempatik

Sempatik sistem doku ve organlara gönderdiği sinyallerle genel olarak vücudun aktivitesini, enerji tüketimini artırıcı yönde hareket eder. Örneğin sempatik sinirler kalbin çalışma hızını ve atardamarlardaki kan basıncını artırır. Sempatik sistem aynı zamanda organizmanın korku, öfke, dehşet, heyecan ve şiddetli ağrı gibi stres yaratan durumlarda tepki oluşturmasını sağlar. Örneğin kas aktivitesi gerektiren stres durumlarında, hipotalamusun uyarılmasıyla sempatik sistem organizmada bazı değişikliklere yol açar. Bunlardan bazıları kandaki glikoz yoğunluğunun artışı, atardamarlarda kan basıncının yükselmesi ve kas gücünün artmasıdır. Bu değişiklikler organizmanın stresle baş etmesinde etkili olur.

Parasempatik

Hareketlerimizi yavaşlatır. Parasempatik sistem doku ve organlara gönderdiği sinyallerle genel olarak vücutta enerjinin korunmasını sağlayacak yönde etki eder. Örneğin kalp atışının yavaşlaması, sindirimin artması gibi.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Parasempatik sinir sistemi
3 yıl önce

(Enterik sinir sistemi artık kendi bağımsız refleks aktivitesi nedeniyle otonom sinir sisteminden ayrı düşünülmektedir.) Otonom sinir sistemi, vücudun...

Parasempatik sinir sistemi, Anatomi, Kas, Mitokondri, Nörotransmitter, Sinir, Sinir sistemi, Taslak, Nikotinin, Asetil kolin
Sinir sistemi
3 yıl önce

istemli hareket, otonom sinir sistemi, sempatik sinir sistemi, parasempatik sinir sistemi, düzenli istemsiz işlevler ve enterik sinir sisteminden oluşur...

Sinir sistemi, Anatomi, Bağışıklık sistemi, Beyin, Dolaşım sistemi, Hayvan, Hormon sistemi, Kas, Kas sistemi, Lenf sistemi, Merkezi sinir sistemi
Çevresel sinir sistemi
3 yıl önce

kalabilir. Çevresel sinir sistemi, somatik sinir sistemi ve otonom sinir sistemine ayrılır. Bazı yazılı medyada bunlara duyu sistemi de dahil edilir. Şekilde...

Çevresel sinir sistemi, Biyoloji, Taslak
Somatik sinir sistemi
3 yıl önce

kirişine vurulduğunda, bacağın hareket etmesi gibi diz kapağı refleksi sıradan bir davranıştır. Sinir sistemi Otonom sinir sistemi Enterik sinir sistemi...

Somatik sinir sistemi, Anatomi, Taslak
Nöroanatomi
3 yıl önce

oynar. Periferik sinir sistemi merkezi sinir sistemi dışında vücutta bulunan tüm nöronlardan oluşur; somatik ve otonom sinir sistemi olarak ikiye ayrılır...

Nöroanatomi, Anatomi, Sinir sistemi, Tıp, Wikimedia Commons, Makroskopik, Mikroskobik, Madde taslağı
Kas sistemi
3 yıl önce

Kas sistemi canlıya hareket yeteneği sağlayan sistemdir. Kas sistemi omurgalılarda sinir sisteminin kontrolü altında omasına rağmen bazı kaslar (örneğin...

Kas sistemi, Anatomi, Bağışıklık sistemi, Dolaşım sistemi, Düz kas, Hayvan, Hormon sistemi, Kalp kası, Kas, Lenf sistemi, Omurgalılar
Üretral sfinkter
6 yıl önce

Sfinkter: Sadece erkekte, mesanenin alt kısmında - bitiminde - bulunur. Otonom sinir sistemi kontrolündedir. • Dış Üretral Sfinkter: Konumları farklı olmakla...

Kalp kası
3 yıl önce

otonom sistem tarafınca kontrol edilmektedir. Bu sistem ise nörohumoral bir mekanizmadır. Hormonların da kalp atımı üzerine olan etkisi otonom sinir sistemi...

Kalp kası, Kalp kası