Otopsi

Kısaca: Otopsi Alm. Otopsi, Leichenöffnung (f), Fr. autopsie (f), İng. Autopsy. Cesedin dıştan ve içten tetkik edilmesi. Ölüm sebebini ve zamanını tespit, vücuttaki organların durumunu tetkik ve kimlik belirlenmesi için cesedi kesip, parçalara ayırarak muayene etme. Otopsi, tıp ilminde insan vücudunu daha yakından tanıma, ölüm ve hastalık sebeplerini bulma, hastalığın vücuttaki izlerini görme vs. gibi maksatlar için yapılmaktadır. Zamanımızda adli tıbbı en çok m ...devamı ☟

otopsi
Otopsi

Otopsi Alm. Otopsi, Leichenöffnung (f), Fr. autopsie (f), İng. Autopsy. Cesedin dıştan ve içten tetkik edilmesi. Ölüm sebebini ve zamanını tespit, vücuttaki organların durumunu tetkik ve kimlik belirlenmesi için cesedi kesip, parçalara ayırarak muayene etme. Otopsi, tıp ilminde insan vücudunu daha yakından tanıma, ölüm ve hastalık sebeplerini bulma, hastalığın vücuttaki izlerini görme vs. gibi maksatlar için yapılmaktadır. Zamanımızda adli tıbbı en çok meşgul eden konulardan birisi de, cinayete kurban giden kimliği belirsiz kişilerin kimlik tespitidir. Kimlik tespiti için birçok çarelere başvurulmaktadır. Ortaya çıkışından bu tarafa değişik birçok sahada başarı ile kullanılan kompütürler, artık adli tıp alanında da kullanılmaya başlanmıştır. Kompütürün burada yaptığı şey, ölmüş çeşitli kişilere ait fotoğraf görüntülerini kimliği tespit edilemeyen kişinin kafatası üzerine aksettirmesi ve kısa zamanda maktulün (öldürülenin) kimliğini tespit etmesidir.

İlk otopsi 1374 yılında Fransa'da yapılmıştır. Almanya'da Beşinci Charles, çocuk düşürme, dikkatsizlikle adam öldürme, intihar durumlarında, hekim, cerrah ve ebelere otopsi yapma, olay hakkında otopsi raporu verme mecburiyeti koymuştu. Bizde ilk otopsi 1841'de Profesör Bernand tarafından yapılmıştır. 1866 senesinde açılan Mekteb-i Tıbbiye-i Şahanede, adli tıp dersleri okutulmaya başlanmış, 1920'de ilk adli tıp enstitüsü kurulmuştur.

Tıp ilminde iki maksatla otopsi yapılmaktadır. Biri, ilmi çalışmalar içindir. Buna “Kadavra Otopsisi” denir (Bkz. Kadavra). Diğeri de adli vak'aların tespiti için yapılmaktadır. Buna “Adli Otopsi” denilmektedir. Bu, daha ziyade ceza hukukunun tatbikatında, delil tespitine yaramakta olup, adli tıbbın en mühim konularından birisini teşkil etmektedir.

1. Hususi otopsi: Ölen şahsın vasiyeti veya ölü sahipleri tarafından istenen ve ölümün hakiki sebebini meydana çıkarmaya yönelik otopsidir. İlmi araştırma için ve tıp talebelerine öğretmek için yapılan otopsi de bu gruba girer.

2. Adli otopsi: Ölümün şüpheli olduğu hallerde, zehirlenme vak'alarında, kurşun yaralarından ölen kimselerin vücudunda kalan kurşunları çıkarmak gayesiyle adliyeye intikal etmiş vak'alara yapılan otopsilerdir.

Adli otopsiler, kanunun mükellef kıldığı nizam ve intizam içinde yapılır. Bu nizam, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun (C.M.U.K) 79, 80, 81, 82'nci maddelerinde düzenlenmiştir.

Adli otopsilerde ise, cenaze sahibinin rızasının olup olmamasının hiç kıymeti yoktur. Ceset adliyenin malı haline gelmiştir ve adliye bunun üzerinde istediği şekilde muamele yapabilir.

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 70'inci maddesi gereğince bulaşıcı ve salgın hastalıktan öldüğü şüphesi duyulan olaylarda ölü sahibinin izni alınmadan hastane tarafından otopsi yapılabilir.

Otopsi nasıl yapılır: Bir ölünün adli muayenesi (otopsisi), birisi adli doktor olmak şartıyla iki hekim, hakim ve tehlike umulan hallerde savcı tarafından yapılır. Bu iş, ölüyü son hastalığında tedavi eden hekime yaptırılamaz. Görülen lüzum üzerine ölünün mezardan çıkarılmasına müsade edilir. Bu taktirde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 227'nci maddesi gereğince mahalli belediyeye, yoksa muhtarlığa bildirilmesi lazımdır.

Mani sebepler olmadıkça, otopsiden evvel ölüyü tanıyanlara gösterilerek hüviyeti tesbit edilir. Cesedin dış görünüşü, bulunduğu yerin özellikleri tespit edildikten sonra ceset muayene edilir. Bu muayenede cesedin elbiseleri çıkarılır. Vücudun görünen bütün dış özellikler (saç, sakal, ten rengi, yaşı, yaralar, lekeler vs. gibi) yazılır.

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun 81'inci maddesine göre, otopsi, ölünün hali müsait oldukça mutlaka baş, göğüs ve karnın açılmasını gerektirir. Özellikle cinayetlerde bu kısımlar mutlaka açılır.

Otopsi sonunda, gerek dış muayenenin, gerekse otopsinin bütün neticelerini içinde bulunduran, hakim veya savcı ile hekimler tarafından imzalanan otopsi zabtı(tutanağı) hazırlanır. Doktorlar tarafından hazırlanan ve ölüm sebebini ve mekanizmasını bildiren gerekçeli rapora ise “otopsi raporu” denir.

Zehirlenmelerde otopsi: Bu vak'alarda otopsi tekniği biraz değişiktir. Yakıcı zehirler değdiği yeri, cildi, ağzı, boğazı, mideyi yakıp harap ederler. Mide delinebilir. Bunlarda mide ve barsak muhtevası ayrı kavanozlara boşaltılıp, zehir araştırması için laboratuvara bir miktar kanla birlikte gönderilir.

Bebek otopsileri: Yeni doğan çocuklarda çocuğun vaktinde doğup doğmadığını tayin için boy, kilo, kafa ölçüleri, göbek kordonu, kemikleşme noktaları(diz ve topuk), diş incelenir. Bebeğin ölü mü doğduğu yoksa canlı doğup sonradan mı öldüğünü anlamak için hidrostatik test yapılır. Kalp, timüs bezi ve akciğerler çıkarılarak suya atılır. Akciğer nefes almışsa bunlar suyun üstünde yüzerler. Eğer ölü doğmuşsa batar. Böylece ölü doğup doğmadığı anlaşılmış olur.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

otopsi

Ölüm sebebini belirlemek amacıyla bir cesedi inceleme işi, ölü açımı.

otopsi

Türkçe otopsi kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. autopsy, post mortem examination, post mortem

otopsi

( autoa kendi, opsis görme) hek. bir cesedin ölüm nedenini belirlemek amacıyla incelenmesi.

otopsi

Türkçe otopsi kelimesinin Fransızca karşılığı.
autopsie [la]

otopsi

Türkçe otopsi kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Autopsie, Leichenöffnung, Obduktion

parfüsm - 2 ay önce
Teşekkürler çok işime yaradı ödeve açık parfüm

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

otopsi Resimleri

Otopsi
4 ay önce

Otopsi, bir cesedin ölüm nedenini belirlemek için yapılan tıbbi inceleme işlemi. Otopsi genellikle ailenin isteği üzerine yazılı izin vermesi nedeniyle...

Halim Şefik Güzelson
3 yıl önce

Garip şiirinin etkisi gözlenen tek bir şiir kitabı yayınlamıştır(1978, Otopsi). Melih Cevdet Anday bu kitabın eleştirisinde "... Halim Şefik bu küçük...

Halim Şefik Güzelson, Melih Cevdet Anday, Sanatçı, Taslak
Steve Clark
3 yıl önce

gitaristidir. 8 Ocak 1991 tarihinde kız arkadaşının evinde ölü bulundu. Yapılan otopsi yüksek dozda uyuşturucu ve alkol nedeni ile hayatını kaybettiği açıklandı...

Grigori Rasputin
3 yıl önce

Rasputin, köprüden 140 metre uzakta ölü olarak bulunduğunda otopsi yapılır. Yapılan otopsi raporuna göre Rasputin kurşunlardan değil ciğerine dolan sudan...

Brittany Murphy
3 yıl önce

Girl, Happy Feet ve Uptown Girls gibi Hollywood filmlerinde rol almıştır. Otopsi raporuna göre geçirmekte olduğu zatürreyi iyileştirmek için birden fazla...

Michael Brown
3 yıl önce

görüntülerinin yayımlanması nedeniyle polisi eleştirdi. Aile avukatları, otopsi için St Louis İlçesi polis yetkililerine güvenmediklerini belirterek, Michael...

Kanıt (dizi)
4 ay önce

delilleri Kriminal Laboratuvarda değerlendiren Zeynep ile Adli Tıp'ta cesetlere otopsi yapan Doktor Ece ise cinayetlerin çözülmesine yardımcı oluyorlar. Cinayetlerin...

Bağımlılık
4 ay önce

Aviv Üniversitesi. ^ Çöloğlu AS. Bağımlılık yapan toksik madde ölümlerinde otopsi bulguları: Kokain, amfetaminler, PPA, opium alkaloidleri (morfin ve eroin)...