Otorite

Kısaca: Toplumsal bir sistem çıkan kurumsallaşmış ve meşru güç; bu türden bir güce sahip olan birey. Sosyologlarla sosyal psikologların sınıfla­masına göre, farklı otorite türlerinden söz edilebilir. Bu otorite türlerinden biri olan ka­rizmatik otorite, bir bireyin olağanüstü ya da dışı özelliklerinin sonucu olan ve yasal ku­rumlardan bağımsız olarak kazanılan bir otorite şeklinde tanımlanabilir. ...devamı ☟

isim

otorite (belirtme hâli otoriteyi, çoğulu otoriteler)

1. anlamı: İtaat ettirme, emretme, kanunları uygulama gücü veya yetkisi
2. anlamı: Bir konu hakkında geçerli kararları verme yetkisine sahip kurum
3. anlamı: Bir konuda güvenilir kaynak olarak kabul edilen başarılı kişi

Kelimenin kökeni

1. anlamı: Fransızca autorité (fr)

Eş anlamlılar

1. anlamı: yetke, sulta, velâyet

Türk lehçeleri

Toplumsal bir sistem çıkan kurumsallaşmış ve meşru güç; bu türden bir güce sahip olan birey.

Sosyologlarla sosyal psikologların sınıfla­masına göre, farklı otorite türlerinden söz edilebilir. Bu otorite türlerinden biri olan ka­rizmatik otorite, bir bireyin olağanüstü ya da dışı özelliklerinin sonucu olan ve yasal ku­rumlardan bağımsız olarak kazanılan bir otorite şeklinde tanımlanabilir. Geleneksel otorite ise, meşruluğu ve gücünü toplumsal ve kültürel geleneklerden alan bir otorite tü­rüdür. Meşru otoriteye gelince, bu, toplum­sal fonksiyonları düzenlemek ve denetlemek amacıyla yasa ya da hukuk tarafından kurul­muş olan otoritedir.

Buna karşın, meşru olmayan, yasal bir temeli bulunmayan otorite, güç ve cebir yoluyla kazanılan ve ödül ve ceza sistemiyle sürdürülen bir otoritedir. Nihayet, belli bir alandan, bir bireyin uzmanlık bilgisine, sahip olduğu özel yeteneklerine, olağandışı kavrayışına bağlı olan bir otorite türü olarak rasyonel otoriteden söz edilebilir. Rasyonel otorite, olumlu bir anlam içinde, başka bir yer ya da kaynaktan sağlanamayacak bilgi, yarar ve çıkarları elde etmek için kendisine başvurulan kaynak, olumsuz bir anlam için­de ise, gücü ve ağırlığıyla insan üzerinde etki yapan, insanların bağımsız araştırmadan vazgeçmelerine neden olan temel olarak or­taya çıkar.

otorite

Osmanlıca otorite kelimesinin Türkçe karşılığı.
Fr. Kumanda etme hakkı, itaat ettirme iktidarı. * İdari veya siyasi iktidar. * Muhakemeleri veya doktrini umumiyetle doğru olarak kabul edilen ve bir sahada derinleşmiş olan şahıs veya eser.

otorite

Türkçe otorite kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. authority, discipline, domination, control, power, arm

otorite

yetke, sulta, velayet.

otorite

Türkçe otorite kelimesinin Fransızca karşılığı.
autorité [la], puissance [la]

otorite

Türkçe otorite kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Autorität

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Otorite
2 yıl önce

gücüdür. Max Weber otorite tiplerini 3'e ayırır: geleneksel otorite, karizmatik otorite ve hukuksal (demokratik) otorite. Geleneksel otorite, geleneklerin...

Otorite, Güç, Politika, Siyaset, Sosyoloji, Taslak, Madde taslağı
Karizmatik otorite
2 yıl önce

veya bir liderlik türünü içerir. Bu, diğer iki otorite türünün tersidir: yasal otorite ve geleneksel otorite. Üç türün her biri, Max Weber'in üçlü yetki...

Otoriteryanizm
2 yıl önce

Otoriteryenizm, siyaset üzerinde otokratik bir pozisyondur. Otorite ve bu otoritenin idaresine yönelik itaat ile nitelenen bir sosyal organizasyon biçimidir...

Komedi
2 yıl önce

yüksek statüsünü kaybetmesi üzerinedir. Komedide ise genç ve yaşlı bir otorite arasındaki yüzleşme söz konusudur. Olayların, insanların, durumların gülünç...

Komedi, Tiyatro, Trajedi, Espri, Popüler, Klasik
Kinde
2 yıl önce

yüzyıl sonları ile 6. yüzyılda Arabistan'ın orta kesimindeki bazı kabileleri merkezi otorite altında birleştirmek için girişimlerde bulunan kabile....

Kindetülmüluk
Kilise hukuku
2 yıl önce

veya kilise hukuku, Hristiyan kurumların ve üyelerinin yönetimi için dini otorite tarafından yapılan ya da kabul edilen yasa ve yönetmeliklerin bütünüdür...

Negatif özgürlük
2 yıl önce

dokunulmaz ve kutsal alanını oluşturur. Ama, otorite olmadan toplumun olamayacağına da inanırlar. Bu tanımda otoritenin amacı, farklı yönelmeler üzerine olan...

Negatif özgürlük, Açık toplum, Hegel, Herder, Hobbes, Isaiah Berlin, Kapitalizm, Liberal demokrasi, Liberalizm, Locke, Marksizm
Teokrasi
2 yıl önce

tanımlamak için kullanılan terim. Daha doğru bir anlatımla, dini otorite organlarının siyasi otorite organları yerine devlet idaresini elde tuttuğu devlet biçimidir...

Teokrasi, Din, Politika, Siyaset, Taslak, Theݳs, Krat(e)ݭa