Otoriteryanizm

Kısaca: Otoriteryanizm; otoriteye, ayrıca bu otoritenin idaresine yönelik teslimiyet ile nitelenen bir sosyal organizasyon biçimidir. Genellikle bireycilik ve liberteryenizm aleyhinedir. Politik anlamda; otoriteryen bir hükümette siyasal otorite, küçük bir siyasetçi grubunun odağındadır. ...devamı ☟

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Yönetim biçimleri
1 yıl önce

Cumhuriyet Demokrasi Otoriter yönetimler Devletçilik Nasyonalizm Militarizm Otoriteryanizm Totalitarizm Solcu yönetimler Sosyal Demokrasi Demokratik Sosyalizm...

Cumhuriyet, Federasyon, Konfederasyon, Meşrutiyet, Monarşi, Oligarşi, Temsili Demokrasi, Teokrasi, Totalitarizm, Mutlakıyet, Despotluk
Liberteryenizm
1 yıl önce

doğrultuda da devletin minimize edilmesini savunur. Popüler anlamda, Otoriteryanizm ile zıt anlamda kullanılır. Liberteryenler otorite ve devlet iktidarı...

Cumhuriyet
1 yıl önce

Meritokrasi Cunta Plütokrasi Stratokrasi Talassokrasi Teknokrasi Timokrasi Otoriteryanizm Otokrasi Despotizm Diktatörlük Totalitarizm Diğer Anarşizm Kritarşi...

Cumhuriyet nedir, Cumhuriyet (gazete), Cumhuriyet (kavram), Ziya Öztan, Cumhuriyet (film), Cumhuriyet, Genç Osmanlılar, Jean Bodin, Mithat Paşa, Oligarşi, Türkiye Cumhuriyeti, Meşrutiyet
Demokrasi
1 yıl önce

Meritokrasi Cunta Plütokrasi Stratokrasi Talassokrasi Teknokrasi Timokrasi Otoriteryanizm Otokrasi Despotizm Diktatörlük Totalitarizm Diğer Anarşizm Kritarşi...

Türkiye Cumhuriyeti, Kominizm, Nazizm, Hukuk Devleti, Polis Devleti, Anayasa, Meclis, Parlemanto, Roma Devleti, Siyaset
Aristokrasi
1 yıl önce

Meritokrasi Cunta Plütokrasi Stratokrasi Talassokrasi Teknokrasi Timokrasi Otoriteryanizm Otokrasi Despotizm Diktatörlük Totalitarizm Diğer Anarşizm Kritarşi...

Aristokrasi, Amerika Birleşik Devletleri, Antik Yunan, Asalet, Atina, Aydınlanma, Birleşik Krallık, Demokrasi, Fransız Devrimi, Henry James, Hükümet
Totalitarizm
1 yıl önce

Meritokrasi Cunta Plütokrasi Stratokrasi Talassokrasi Teknokrasi Timokrasi Otoriteryanizm Otokrasi Despotizm Diktatörlük Totalitarizm Diğer Anarşizm Kritarşi...

Totalitarizm, Açık toplum, Birey, Birinci Dünya Savaşı, Carl Friedrich, Despotluk, Devlet, Faşizm, Hitler, Jacques Derrida, Karl Popper
Meşrutiyet
1 yıl önce

Meritokrasi Cunta Plütokrasi Stratokrasi Talassokrasi Teknokrasi Timokrasi Otoriteryanizm Otokrasi Despotizm Diktatörlük Totalitarizm Diğer Anarşizm Kritarşi...

Birinci Meşrutiyet, İkinci Meşrutiyet, Osmanlı'da ıslahat hareketleri, 1908 Devrimi, Padişah, Sultan İkinci Abdülhamit, 1923, 1 Kasım, 23 Nisan, 24 Temmuz, 29 Ekim, Abdülaziz
Anarşizm
1 yıl önce

Vegan Gönüllücü Sıfatsız Teori Pratik Anarşizm Anarşist Siyah Haç Anti otoriteryanizm Antimilitarizm Üye grubu Kara Blok Sınıf mücadelesi Komünler Oydaşmacı...

Anarşizm, Anarşizm