31 Mart 1325 (13 Nisan 1909) Salı günü İstanbul'da Dördüncü Avcı Taburu'nun ayaklanmasına verilen ad. O sabah Taşkışla'dan hareket ederek Osmanlı Meclis-i Mebusan'ını kuşatan ve sayıları altı bin kadar olan başkaldırıcılar, Şeriatın uygulanmasını, sadrazamın, ikinci fırka komutanının

Otuz bir mart ayaklanması

Otuz bir mart ayaklanması ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: 31 Mart İsyanı

İlgili konuları ara

Yanıtlar