Otuz Oğuzlar

Türk tarihi

Türk tarihi Otuz Oğuzlar, Göktürk Kağanlığı`nın çöküşünden sonra Doğu Göktürk 12 Ok, Batı Göktürk 10 Ok, Başmil 5 Ok ve Karluk 3 Ok olmak üzere toplam 30 Ok`tan İkinci Göktürk Kağanlığının oluşturulduğunu savunan tez. Orhun Yazıtlarında "Otuz Tartar" (三十姓韃靼) olarak geçmektedir.

Kaynak

 • Cemal Anadol, Türkler / Tarihe Hükmeden Millet, Bilge Karınca Yayınları, 2006.


Otuz Göktürk tezi

soyağacı/başla soyağacı| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | soyağacı| | | | | | | | | | | 1GT | | | | | | | | |1GT=Göktürk Kağanlığı (Aşina)Doğu Kanadı (Bumin Kağan)Batı kanadı (İstemi Yabgu)(552 - 587) soyağacı| | | | | | | | | | | |!| | | | | | | | | | | soyağacı| | | | | | | |,|-|-|-|^|-|-|-|.| | | | | | | soyağacı| | | | | | | |!| | | | | | | |!| | | | | | | soyağacı| | KRL | | | BGT | | | | | | DGT | | BSM | |KRL=KarlukÜç Ok -3-|BGT=Batı Göktürk(Tardu Kağan)(587 - 657/739)On Ok -10-|DGT=Doğu Göktürk(İşbara Kağan)(587 - 630)Oniki Ok -12-|BSM=BasmılBeş Ok -5- soyağacı| | |!| | | | |!| | | | | | | |:| | | |!| | | soyağacı| | |!| | | | |!| | | | | | | TNG | | |!| | |TNG=Tang Hanedanı"Esaret dönemi" soyağacı| | |!| | | | |!| | | | | | | |:| | | |!| | | soyağacı| | |!| | | | |`|-|-|.| |,|-|-|`| | | |!| | | soyağacı| | |`|-|-|-|-|-|-|-| IGT |-|-|-|-|-|-|`| | |IGT=İkinci Göktürkİlteriş Şad(681 - 744)Otuz Ok -30- soyağacı| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | soyağacı/bitir

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Otuz Oğuzlar ilgili konular

 • Oğuzlar

  Oğuzlar bugün; Türkiye, Balkanlar, Âzerbaycan, İran, Irak ve Türkmenistan’da yaşıyan Türklerin ataları olan büyük bir Türk boyu. Oğuzl
 • Türk halkları

  Türk halkları ya da genel isimleri ile Türkler, Avrasya'da geniş bir coğrafyaya dağınık, Türk dillerini konuşan halk grubudur. Farklı derec
 • Kağanlık

  Kağanlık kelime olarak Kağan yönetiminin Türk-Moğol olarak karşılığıdır. Bu sistem hanlık ile aynı anlama gelmekle beraber monarşi ile
 • Türk devletlerinin kuruluş ve yıkılış tarihleri

  Büyük Türk Devletleri Büyük Hun İmparatorluğu - M.Ö. 4.
 • Türk devletleri

  Hemen her dönemde devlet kuran Türklerin, günümüze kadar kaç devlet kurduğu konusu tartışmalıdır. Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarında h
 • Türk Devletleri'nin Kuruluş ve Yıkılış Tarihleri

  Türk Devletleri'nin Kuruluş ve Yıkılış TarihleriBüyük Türk DevletleriBüyük Hun İmparatorluğu/M.Ö. 4.
 • Türk Tarihi

  Türk tarihi, günümüzdeki Türk halklar'ın ve yabancı halkların arasında zamanla erimeden önce Türk dilini konuşmuş olan Türk topluluklar
 • Afşar boyu

  Afşar boyu, Oğuz Kağan Destanı'na göre Oğuzların 24 boyundan biri ve Kaşgarlı Mahmud'a göre Divân-ı Lügati't-Türk'deki yirmi iki Oğuz b
 • Türklerin Altın Kitabı

  ''Türklerin Altın Kitabı'', Refik Özdek tarafından yazılan Türk tarih kitabıdır. Türklerin M.Ö. 1050 yılından başlayarak Türk Kurtuluş
 • Karakeçili aşireti

  Karakeçili aşireti, Oğuzların Kayı boyuna mensup olan ve 1071'deki Malazgirt Meydan Muharebesi'nin ardından günümüzdeki Türkiye toprakların