outlet center

outlet center : Bu söz, İngilizce "dışarı açılan delik, kapı, yol, ağız ve (mal için) pa­zar, satış alanı" anlamındaki outlet ile "merkez ve orta" anlamındaki center sözlerinden oluşmaktadır. TDK bu birleşik söz için fabrikadan satış merkezi karşılığının kullanılmasını önermektedir.

Yanıtlar