Ovit aslanpençesi (''Alchemilla ovitensis''), gülgiller (Rosaceae) familyasından Türkiye'de endemik olan bir aslanpençesi türü. İlk olarak 2001-2002 yıllarında bilim dünyasına kazandırılmıştır.

Ovit aslanpençesi

Ovit aslanpençesi (Alchemilla ovitensis), gülgiller (Rosaceae) familyasından Türkiye'de endemik olan bir aslanpençesi türü. İlk olarak 2001-2002 yıllarında bilim dünyasına kazandırılmıştır. Türkiye'de Rize-İspir arasında ve Ovit Dağı'nda 2700-3000m rakımlarda bulunur. Kaya çatlaklarında görülür ve çiçeklenme ve meyve oluşumu Temmuz-Ağustos aylarında gerçekleşir. Çok yıllık bir bitki olan ovit aslanpençesinin gövdesi 1-3cm kadar ince, 20-25cm uzunlukta seyrek veya sık tüylü ipeksidir. Böbrek biçimindeki yapraklar koyu yeşil tüysüz, yalnızca üstteki kıvrımları çok seyrek tüylüdür, gri veya grimsi-yeşil genellikle orta damarın altı hemen hemen tüysüz veya seyrek tüylüdür. Çiçekler 3,5-5mm genişlikte, çiçek sapı 2-3,5mm tüysüz veya yalnızca yakın kısmında tüylüdür. Hipantiyum 1,2-1,7× 1,2-1,4mm yarımküresel silindirik-dikdörtgen biçiminde sadece yakın kısmında tüylü veya tüysüzdür. Çanak yapraklar 1,2-1,6mm genişçe üç köşeli dikdörtgen biçiminde tüysüz veya seyrek tüylüdür. Epikaliks 0,7-0,9mm ince uzun-mızraksı tüysüz veya seyrek tüylüdür. *http://www.sekj.org/PDF/anb39-free/anb39-231s.pdf

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar