Türk Dil Kurumu Tanımı1 . Vakit geçirmeye yarayan, belli kuralları olan eğlence. 2 . Kumar:"Bazıları oyun başından kalkar kalkmaz her şeyi unuturlar."- P. Safa. 3 . Şaşkınlık uyandırıcı hüner. 4 . Tiyatro veya sinemada sanatçının rolünü yorumlama biçimi. 5 . Müzik eşliğinde yapılan hareketlerin bütünü:"Büyük annem yeni dansları eski kabakçı Arapların oyunu kadar bile güzel bulmuyor."- H. E. Adıvar. 6 . Sahne veya mikrofonda...

OYUN (türkçe) anlamı
1. vakit geçirmeye yarayan
2. belli kuralları olan eğlence
3. tiyatro ya da sinemada sanatçının rolünü yorumlama biçimi.
4. kumar
5. müzik eşliğinde yapılan hareketlerin tümü.
6. şaşkınlık uyandırıcı hüner
7. sahne ya da mikrofonda oynanmak için hazırlanmış yapıt
8. temsil
piyes.
OYUN (türkçe) anlamı
9. 1 . Vakit geçirmeye yarayan
10. belli kuralları olan eğlence:
11. Tenis
12. tavla
13. dama
14. çelik çomak
15. bale oyundur.-
16. 2 . Kumar:
17. Bazıları oyun başından kalkar kalkmaz her şeyi unuturlar.- P. Safa.
18. 3 . Şaşkınlık uyandırıcı hüner:
19. Hokkabazın oyunu. Cambazın oyunu.-
20. 4 . Tiyatro veya sinemada sanatçının rolünü yorumlama biçimi.
21. 5 . Müzik eşliğinde yapılan hareketlerin bütünü:
22. Zeybek oyunu.-
23. Büyük annem yeni dansları eski kabakçı Arapların oyunu kadar bile güzel bulmuyor.- H. E. Adıvar.
24. 6 . Seslendirilmek veya sahnede oynanmak için hazırlanmış eser
25. temsil
26. piyes
27. 7 . Bedence ve kafaca yetenekleri geliştirmek amacıyla yapılan
28. çevikliğe dayanan her türlü yarışma:
29. Olimpiyat oyunları. Akdeniz oyunları.-
30. 8 . sporGüreşte rakibini yenmek için yapılan türlü biçimlerde şaşırtıcı hareket.
31. 9 . sporTeniste
32. tavlada taraflardan birinin belirli sayı kazanmasıyla elde edilen sonuç.
33. 10 . mecaziHile
34. düzen
35. desise
36. entrika
37. Atatürk hiçbir zaman onların oyununa kanmış değildir.- H. Taner.
38. Atasözü
39. deyim ve birleşik fiiller
40. oyuna çıkmak
41. oyuna gelmek
42. oyuna getirmek
43. oyuna kurban gitmek
44. oyun almak
45. oyun bağlamak
46. oyun bozmak
47. oyun çıkarmak
48. (birine) oyun etmek
49. oyun kurmak
50. oyun oynamak
51. oyunu almak
52. oyun vermek
53. oyun yapmak
OYUN (türkçe) ingilizcesi
1. n. play
2. game
3. performance
4. stage play
5. act
6. acting
7. dance
8. sport
9. trick
10. canard
11. device
12. frolic
13. hoax
14. presentment
15. representation
16. wheeze
17. spectacle
OYUN (türkçe) fransızcası
1. jeu [le]
2. danse [la]
3. théâtre [le]
4. tour [le]
5. manigance [la]
6. spectacle [le]
7. farce [la]
8. fraude [la]
OYUN (türkçe) almancası
1. n. Aufführung
2. Farce
3. Finte
4. Kapriole
5. Machination
6. Schabernack
7. Schauspiel
8. Spiel
9. Tanz
10. Winkelzug

Oyun hakkında detaylı bilgi

Türk Dil Kurumu Tanımı
1 . Vakit geçirmeye yarayan, belli kuralları olan eğlence.

2 . Kumar:
"Bazıları oyun başından kalkar kalkmaz her şeyi unuturlar."- P. Safa.

3 . Şaşkınlık uyandırıcı hüner.

4 . Tiyatro veya sinemada sanatçının rolünü yorumlama biçimi.

5 . Müzik eşliğinde yapılan hareketlerin bütünü:
"Büyük annem yeni dansları eski kabakçı Arapların oyunu kadar bile güzel bulmuyor."- H. E. Adıvar.

6 . Sahne veya mikrofonda oynamak için hazırlanmış eser, temsil, piyes.

7 . Bedence ve kafaca yetenekleri geliştirmek amacıyla yapılan, çevikliğe dayanan her türlü yarışma.

8 . Hile, düzen, desise, entrika:
"Atatürk hiçbir zaman onların oyununa kanmış değildir."- H. Taner.

9 . ( spor) (güreşte) Hasmını yenmek için yapılan türlü biçimlerde şaşırtıcı hareket.

10 . ( spor) (teniste) Taraflardan birinin dört sayı kazanmasıyla elde edilen sonuç.

11. Herhangi bir sekilde vakit gecirmeye oyun adi verilmistir, bazi insanlar oyunu abarttigi anda sorunlar cikar, onlar kendilerini bilirler...Daha ziyade eğlenme maksadıyla yapılan faaliyetler. Oyuncaklarla oynamaktan, spora ve bilgisayar oyunlarına kadar pekçok çeşidi vardır.

Oyun genellikle, oyuncuları, kendi hareketlerinin kontrolü altında tutması bakımından, diğer faaliyetlerden ayrılır. Oyuncu, kendi arzusu ile oyunu yönlendirebilir. Bu, daha çok, çocuk oyunlarında geçerlidir. Grup halinde oynanan oyunlarda ve sporda ise, oyunun seyrine her oyuncunun tesiri olmaktadır.

Oyunların bir diğer özelliği de hadiselerin, hızlandırılmış ve basitleştirilmiş olmasıdır. İki saatlik bir filmde bir insanın hayatı anlatılabilir. Yarım saatlik bir güreş müsabakasında parlak bir galibiyet elde edilebilir. Gerçek hayatta ise böyle çabuk başarılar pek nadirdir. Bu yüzden oyuncular daha hareketli ve heyecanlı olur.

Bazı ilkel cemiyetlerde oyun, kutsal kabul edilmiştir. Bu toplumlarda oyunların neticesine göre ölen kimseler veya kabilelerin geleceği hakkında hüküm verilir.

Zamanımızda ise, bütün gün fabrikalarda çalışan işçilerden bir kısmı için oyun, değişik bir vakit öldürme vasıtası olmakta, fakat oyunun neticesi pek önemli olmamaktadır.

Çocukların oyunlarına dikkat edilirse, yaşlıların hareketlerini taklit ettikleri görülür. Her çocuğun oyunlarında, içinde yetiştiği çevrenin tesiri vardır. Hayvan yavrularında da aynı durum görülür. Yetişkinlerin hareketlerini alıştırma şeklinde tekrarlarlar. Hatta kuşlar yavrularını uçurabilmek için onları zorlarlar ve yuvadan atarlar. Sonunda yavru çaresiz uçmayı öğrenir.

Oyunun seyri üzerinde oyuncuların tesiri çok az olduğu şans oyunları, gerçekle ulaşılamayan üstünlükleri yakalama fırsatı olarak görülmekte ve bu yolla bazı kimseler kendilerini tatmin etmeye çalışmaktadırlar. Strateji oyunları ise, diplomasi ile harp kliniğine benzer bir tarzda olup, oyuncuları stratejik düşünmeye zorlar.

Otomobiller, bilgisayarlar, bulaşık makinaları ve birçok otomatik kontrollu cihazların içinde yetişen bugünün çocuklarının oyunlarında da fikri yön ağırlık kazanmıştır.

Oyunlar, her yerde ve her zaman aynı olmazlar. Memleketten memlekete ve asırdan asıra değişirler. Bununla beraber bütün dünyada, her devirde yaygın olan oyunlar da az değildir. Çocukların, yetişkinleri taklidi, böyle oyunlara bir misaldir. Günümüzde apartmanlara sıkışıp kalan çocuklar sokakta oynamayıp, televizyondan gördüklerinin tesiri altında kalmaktadırlar.

Erkek ve kız çocuklarının oyunları da farklıdır. Erkekler ava çıkar, güreş yapar. Kızlar, çocukları terbiye ve evcilik oyunu oynarlar.

Birbuçuk yaşına kadar çocuklar için oyun çok lüzumludur. Bu devrede çevresini tanımaya çalışırlar. Ayrıca, kendi özelliklerini de keşfederler. Emekleme, ayakta durma, yürüme, tırmanma ve koşma gibi hareketler ortaya çıkar. İki yaşındaki çocuklar taklide başlarlar. Önce yeme, uyuma gibi kendi hareketlerini, daha sonra da başkalarını taklit ederler. Bu çağda anne babalar da çocukları ile çeşitli oyunlar oynarlar. Ebeveyni kendisiyle çok oyun oynayan çocukların oyuna daha düşkün oldukları müşahede edilmektedir.

Başlangıçta kendi başlarına oynamayı tercih eden çocuklar, iki üç yaşlarına gelince diğer çocuklarla oynamaya başlarlar. Dört yaşlarında gruplar halinde oyunlara katılırlar. Altı yaşlarında oyunlarda hayalin rolü artar. On yaşlarında ise, sonunda kazanma ve kaybetme bulunan oyunlar (güreş, futbol, zıp zıp gibi) önde gelir.

On beş yaşından sonra çocuk oyunlarının yerini çeşitli sporlar alır. Bunlar takım halinde yapılan sporlar olabildiği gibi, ferdi sporlar da olabilmektedir (kayak, güreş gibi).

Yetişkinlik çağının başlangıcından itibaren artık oyun için fazla vakit ayıramayanlar, ya amatör sporlarla meşgul olurlar veya haftada birkaç saatlerini, seyirci olarak spora ayırırlar.

Çocuk oyunlarının çoğu, doğrudan veya dolaylı yolda hayata alıştırma vazifesi görürler.

Çocuk oyunları, yetişkinlerde de benzer maksatlarla devam eder. Küçük çocuklar, kendi kabiliyetlerini ortaya koyan oyunlara meylettikleri gibi, yetişkinler de, dağcılık, jimnastik, dalgıçlık gibi, kendi maharetlerini gösterecek, oyunlardan hatta araba ve motosiklet yarışları gibi tehlikeli eğlencelerden hoşlanırlar. Çocukların oyunlarındaki rekabet, yetişkinlerde gelişerek devam eder.

Yetişkinlerin oynadığı an’anevi oyunlar, tarih boyunca milletlere göre değişmiştir. Eski Yunan’da en meşhuru, olimpiyat oyunlarıdır. Bu oyunlarda atletizm, boks, güreş gibi bugün de bilinen oyunlar vardı. Tabii ki oyun kaideleri daha değişikti. Mesela güreşte o zamanlar rakibini üç defa yere düşüren, oyunu kazanırdı.

Romalılarda ise en revaçta, olan oyun, gladyatör döğüşü idi. Gayet vahşice oynanan bu oyundan başka Romalılar, araba yarışları da yaparlardı. Çok hafif ve zayıf olan yarış arabaları çarpışır veya devrilirse sürücü ölür veya ağır yaralanırdı.

Türklerin an’anevi oyunları, harbe hazırlık maksadıyla yapılan güreş, cirit, okçuluk, kılıç-kalkan gibi oyunlardı.

Hayvanlarda oyun: Kuşlar ve memelilerde bazı oyunlara rastlanmaktadır. Omurgalıların daha alt cinslerinde ise oyun görülmez. Her tür hayvanın da kendine has oyun özellikleri vardır. Mesela kediler, daha çok av oyunları oynarlar. Köpeklerde, değişik cinslerin oyuna ilgileri çok değişiktir. Av köpekleri oyuna çok düşkünken, kurtlarda oyuna ilgi orta derecede, çakalda ise hiç yoktur.

Hayvanlarda oyun miktarı, beslenme ile de yakından ilgilidir. Yiyecek azaldıkça oyun da azalmaktadır. Oyun, korku ile de azalır. Civarda yırtıcı hayvanlar varsa oyun durur.

İslamiyet, bedeni ve zihin gelişmelerini sağlayan, düşman ile harpte lüzumlu olan oyunlara, kumar şeklinde olmamak şartı ile, izin vermiştir. Yarış oyunlarının ve diğer oyunların kumara vesile edilmesi yasaklanmıştır.

Peygamberimiz sallallahü aleyhi ve sellem, yalnız erkeğin hanımı ve çocukları ile oynamasının ve harp oyunlarının helal olduğunu haber vermiştir. Nitekim hadis-i şerifte; “Ok atmasını ve ata binmesini öğreniniz.” buyruldu. Diğer bir hadis-i şerifte; “Oyunun faydası olmaz. Yalnız, ok atmayı öğrenmek ve atını terbiye etmek ve ailesi ile oynamak haktır.” buyruldu. Yani faydalı ve lüzumludur. Bu hadis-i şerifler, bütün harp vasıtalarının hazırlanmasını ve kullanılmalarının sulh zamanında öğrenilmesini emir ve teşvik buyurmaktadır. İslamiyet, zararlı olan ve boş yere vakit geçirmeye sebep olan oyunları yasaklamaktadır.Şarkı Sözleri

Emel tarafından Arabesk albümünde söylenen oyun adlı şarkının sözleri.

Vega tarafından Tamam Sustum albümünde söylenen oyun adlı şarkının sözleri.


rüyalar olmasın diye gözlerim açık her gece.
şimdi gerçek değilsin bana
... kurumuş dudaklarıma.
bak,bunun bir anlamı yoktu.
susamıştım.
evet,hepsi bu.
oyunun bir anlamı yoktu.
susamıştım.
evet,hepsi bu.
içimde yanıp duran,
ruhumu tutuşturan
bir oyun.
bir oyun.evet, hepsi bu.
hayeller olmasın diye sözlerim açık her hece.
şimdi gerçek değilim sana,
... kurumuş dudaklarına.
bak,bunun bir anlamı yoktu.
susamıştın.
evet,hepsi bu.
oyunun bir anlamı yoktu.
susamıştın.
evet,hepsi bu.
içinde yanıp duran,ruhunu tutuşturan
bir oyun.
bir oyun.evet, hepsi bu.

Haluk Levent tarafından Bir Gece Vakti albümünde söylenen oyun adlı şarkının sözleri.

Sibel Tüzün tarafından Hayat Buysa Ben Yokum Bu Yolda albümünde söylenen oyun adlı şarkının sözleri.

Ezginin Günlüğü tarafından söylenen oyun adlı şarkının sözleri.


yundun yıkandın suyumda
yangınımdan ziyansız çıktın
bulutuma dokundun güneşimi tuttun
dağlarımı denizimi göğümü aştın
dize geldi zaman eğildi önünde
ah efendim bırak beni
bir başım var alıp gideyim
ah efendim bırak gideyim
oyun bu, sen kazandın ben kaybettim
küçücüktüm
neler neler gelirdi aklıma, hala gelir
sarhoş olurdum geceden
yıldızlara böceklere hesap verirdim sade
ah efendim, bir başım var alıp gideyim ben kaybettim
geldin oturdun soframa
yaktın beni canımı küle çevirdin
ateşim suyum gülüm vardı
yedin beni herşeyimi tükettin
dize geldi zaman eğildi önünde
ah efendim bırak beni
bir başım var alıp gideyim
ah efendim hiç anlamadın
sen kazandın ama ben haklıydım

Zardanadam tarafından söylenen oyun adlı şarkının sözleri.
birisi daha geçiyor hepsi aynı günlerden
ışten eve dönerken huzurluyum nedense
otobuste karşılaştığım yüzler, duyduğum sesler, simitçinin
gözleri de eklenince
şaşırtıcı bu huzur birden

kaybetmenin keyfini yaşıyorum; tutunamama özgürlüğü bu
hayat farkında mısın, anlıyor musun durumu
beni yendiğin an, kaybettin sen bu oyunu
hayat farkında mısın, anlıyor musun durumu
beni yendiğin an, kaybettin sen bu oyunu

çoktan öğrendim, dünyayı değiştiremem
ama biliyorum yapacaklar var kıyıda, köşelerde
konuştuğum nafile sözler, yaptığım işler
ertelenen projeler de düşünülünce;
şaşırtıcı bu güven birden  


Deniz Seki tarafından söylenen oyun adlı şarkının sözleri.

kimbilir denizin neresindesin
belki de en kıyısında
belki tam ortasındasın
kim bilir denizi sen nasıl seyrettin

hala yüzer gibisin
sen de gidenlerdensin
bir kere nefes al düşün
belki de boğulursun

deniz bu belli olmaz
sağı solu mavi dolu
aşksa aşk, bu bir oyun
sevsen de sevmesen de

kal dersin sen her sefer
o anlamaz başlar yeni oyun

söz - müzik: deniz seki

Betül Demir tarafından söylenen oyun adlı şarkının sözleri.

ne diyebilirim ki
bu oyunu ben istedim
senin hiç suçun yok

nasıl üzerim ki
sana nasıl kıyarım
dilin korkusu çok

baktığım hiçbir yüz
sana benzemiyor
duyduğum hiçbir söz
doğru söylemiyor

kalp acıyı mı sever aşkı mı
biliyormusun aslını
kim yıkabilir ki söyle
sana kurduğum tahtını

söz: sude bilge demir
müzik: sude bilge demir
aranje: caner tepecik

İki tarafından söylenen oyun adlı şarkının sözleri.

gelir mi
unuttuğun düşlerin yerine yenileri?
yorulduğun çok belli
sorun mu?
güzel günlerinin sonumu mu?
oyun mu?
kaybettiğin çok belli

çoktan unuttuk renkleri
yarın da bir gün biter mi?
çoktan unuttuk renkleri
kalanda bir gün gider mi?

Redd tarafından söylenen oyun adlı şarkının sözleri.

bir duvara yummuş sayıyorum saklansın bütün kötülükler
arayıp bulmazsam belki de artık beni üzemezler
gözlerimi kapadığımda hayaller kuruyorum
saklambaç oynuyorum çünkü yumduğum dünya
yaşadığımdan daha güzel

sağım solum önüm arkam sobe

cebimdeki renkli şekerler bir kurşun asker ve hayaller
çabucak büyümezsem belki de beni hiç terk etmezler
uçabilseydim bir kuş gibi başka bir yere konardım
umduğum dünya yaşadığımdan daha güzel

sağım solum önüm arkam sobe
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Oyun Kurucu

Oyun kurucu, defans oyuncuları ile forvet oyuncuları arasında yer alan, görevi her iki mevkiideki futbolculara da yardım edip takımın gol atması için paslarla oyunu yönlendirmek olan ve genellikle iki ayağını da iyi kullanan futbolculara verilen ad.

Oyun Alanı

Oyun alanı şu anlamlara gelebilir:

Oyun Havası

Oyun havası, insanlarda coşku uyandıran, sazlarla çalınan, saz eserleridir. Çiftetelli, zeybek, longa, horon, hora, bar, köçekçe, halay ve sirto gibi değişik şekilleri vardır.

Oyun Kâğıdı

Oyun kâğıdı, iskambil kâğıdı ya da sadece iskambil, 52 kartlık bir desteden oluşur. Bu elli iki kâğıtta 4 tane temel simge vardır.

Oyun Sonu

Oyun sonu şu anlamlara gelebilir:

Tek Kişilik Oyun

Tek kişilik oyun; dram sanatının ve tiyatro sanatının tüm gerekliliklerini ve yeterliliklerini bünyesinde toplamış olmak koşuluyla, bir tek oyuncu ile oynanan ve bu amaçla yazılmış olan oyundur.

Oyun Teorisi

Oyun(lar) Teorisi Nasıl Doğdu?İnsan davranışlarının oyunlar yoluyla açıklanabileceği fikrini ilk düşünen Macaristan doğumlu büyük matematikçi John von Neumann oldu. Onun 1928'te yazdığı bir makale yolu açtı. Sonra 1944'te Oskar Morgenstern ile John von Neumann'ın birlikte ...

Bilardo Oyun çeşitleri

Bilardo oyun türlerine göre masaları delikli ve üç top olmak üzere iki genel bölüme ayırdığımız takdirde; Amerikan, Snooker ve Rus Bilardosu delikli masalarda, karambol ve üç bant ise üç top masalarında oynanan oyun çeşitlerine dahil edilebilir. Temel olarak, delikli masalarda ...

Türk Oyun Yazarlığı

Türk oyun yazarlığı Cumhuriyet'in ilanından bugüne kadar, topluma dönük ve eleştirel-gerçekçi bir doğrultuda gelişmiştir. Ancak güçlü ve dinamik bir yazar kuşağı, 1960'tan sonra gelişmeye başlamıştır. Bu dönemde oyun yazarları çağdaş anlamda Batı düzeyine erişen ...

Oyun Terapisi

Sözle ifadede bulunamayacak kadar küçük yaşta ya da çekingen bir çocukta, psikolojik tedavi yöntemleriyle giderilebilecek bir zihinsel çatışma geliştiği düşünülen vakalarda, bu durumun çözümlenmesi için oyun terapisi teknikleri düzenlenmektedir.Bir uzman ya da yalnızca ...

Zeybek (oyun)

"Zeybek Kıyafeti" tamlamasında olduğu gibi Zeybeklere has oyun anlamında Zeybek Oyunu denilebiliyorsa da, oyun kelimesi katılmaksızın Zeybek kendi oyun çeşitlerinin toplu adıdır. Mesela: Sarı Zeybek, Bergama Zeybeği, Zeybek Osman denildiği zaman, bu tamlamalara ayrıca oyun ...