P��R Lagerkvist

Par Lagerkvist

Par Fabian Lagerkvist

Q değeri (fizik)

hızlanmasına yol açar. Q = ( m r − m p ) ⋅ 931 MeV {\displaystyle Q=(m_{r}-m_{p})\cdot 931\;{\text{MeV}}} denkleminde atomik kütle birimindeki m r {\displaystyle

Hipsometrik denklem

d p = − ρ ⋅ g ⋅ d z . {\displaystyle dp=-\rho \cdot g\cdot dz.} Bu ideal gaz yasası ile birleştirilir: p = ρ ⋅ R ⋅ T v {\displaystyle p=\rho \cdot R\cdot

Er (Kiril)

Latin abecesindeki "R"`ye eşdeğer Kiril Abecesi harfi. (P : Büyük Harf. p : Küçük Harf)

Pekiştirme (dil bilgisi)

pekiştirme denir. "p, m, s, r" harflerine de pekiştirme harfleri denir.

Woodward-Hoffmann kuralları

Woodward ile Roald Hoffmann tarafından ortaya atılan birtakım kurallardır. ^ Bunker, P. R.; Jensen, P. (2005). Fundamentals of Molecular Symmetry (İngilizce)

Pär Fabian Lagerkvist

Pär Lagerkvist

R-27

Vympel R-27 (Nato rapor adı: AA-10 Alamo, Cyrillic P-27) Sovyetler Birliği tarafından geliştirilen orta menzilli havadan havaya füzedir. R-27'nin kızılöteis takip başlıklı (R-27T), yarı-aktif radar başlıklı (R-27R) ve aktif radar başlıklı versiyonları (R-...