paşa

Paşa, Osmanlı Devleti zamanında yüksek sivil memurlara ve albaydan üstün rütbede bulunan askerlere verilen unvan.

paşa

Paşa, Osmanlı İmparatorluğunda yüksek rütbeli sivil memurlar ile subaylara verilen resmi ünvandır. Günümüzde Lakap ve Unvanların Kaldırılması Hakkındaki Kanun ile yasak olmasına rağmen (26 Kasım 1934) pek çok kesimde general rütbeli subaylar için yaygın olarak kullanılmaktadır.

paşa

osmanlı ımparatorluğu zamanında yüksek sivil memurlara ve albaydan üstün rütbede bulunan askerlere verilen san.
cumhuriyet döneminde general.
uslu, ağırbaşlı.

paşa

Osmanlıca paşa kelimesinin Türkçe karşılığı.
Sivillerle askerlerin ileri gelenlerinin bir kısmına verilen resmi ünvandı. Osmanlıların ilk devirlerinde bu ünvan, hânedân mensublarıyla yalnız bir kısım idare adamlarına verilirken sonradan askeriden "mir-i liva" ve daha yüksek rütbede olanlarla; mülkiyeden vezir, beylerbeyi, mir-i miran ve mir-ül ümera rütbelerine tahsis edilmiştir. Damat Paşa, Ağa Paşa, Vali Paşa o cümledendir.Paşa kelimesinin aslı hakkında pek çok ihtilâf vardır. Lügat erbabının bazıları, Farsça "Pây-i şah" lâfzından değiştirilmiş olduğunu; bâzıları da Türkçede büyük birâder mânasına gelen "Beşe" kelimesinin telâffuzunun zamanla "paşa"ya değiştiğini; bir kısmı da evin, ailenin büyüğü, reisi anlamına gelen "Baş ağa" dan tahrif edildiğini yazarlar. Ayrıca Türklerde büyük evlâda da paşa derler. Paşa tâbiri, hürmet ifadesi olarak, ulema ve meşâyihten bazılarına da verilmiştir. Bugün dilimizde generâl anlamına kullanılır. (O.T.D.S.)

paşa

(Türkçe) Erkek ismi 1. Osmanlı devletinde yüksek rütbeli askerlere verilen unvan. General. 2.Uslu, ağırbaşlı.

paşa

Türkçe paşa kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Pasa of Silla] n. rust, pass
n. pasha, pacha

paşa

Türkçe paşa kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Pascha

Paşa (Yıldırım) sözleri

Yıldırım tarafından albümünde söylenen Paşa adlı şarkının sözleri.

Onun katı varmış
Onun yatı varmış
Binbeşyüzmüş havası
Son modelmiş arabası
Banane banane
Ondan bundan banane
Benimde içicek çorbam var
Sağlığım yerinde huzur var
Dünya malı gelir geçer
Her yerde şanım şöhretim var
Var mı benden ağa
Var mı benden paşa
Gideceğin yer belli
Ne kadar yaşarsan yaşa
Bu yollar bizi bozar
Fazlası zarar
Her gece alemdeymiş
Sevgilisi mankenmiş
Banane banane
Ondan bundan banane
Benimde içicek çorbam var
Sağlığım yerinde huzur var
Dünya malı gelir geçer
Her yerde şanım şöhretim var
Var mı benden ağa
Var mı benden paşa
Gideceğin yer belli
Ne kadar yaşarsan yaşa

Yanıtlar