Pakçemüezzin Baltacı Mehmed Paşa

Baltacı Mehmed Paşa, 25 Aralık 1704 - 3 Mayıs 1706 ve 18 Ağustos 1710 - 20 Kasım 1711 dönemlerinde iki defa sadrazamlık yapmış Osmanlı veziridir. Rus çariçesi Katerina ile bir çok kez halvet olduğu söylenir.

Baltacı Mehmed Paşa, 25 Aralık 1704 - 3 Mayıs 1706 ve 18 Ağustos 1710 - 20 Kasım 1711 dönemlerinde iki defa sadrazamlık yapmış Osmanlı veziridir. Rus çariçesi Katerina ile bir çok kez halvet olduğu söylenir.

Osmancık`ta doğmuştur. Genç yaşta ilim merakı ile Trablus, Tunus ve Cezayir`e kadar gitmiştir. Daha sonra İstanbul`a dönmüş ve akrabalarından Hacı Sefer Ağa vasıtası ile saraya girmiştir. Burada önce baltacı olmuştur. Güzel sesli olduğundan musikiye heveslenmiş ve müezzin olup "Mehmed Halife" namını kazanmıştır. Ardından katipliğe heveslenen Baltacı Mehmed Paşa, yazıcılığa ve 1703 Aralık ayında mirahurluğa tayin edilmiştir. 1704 yılının Kasım ayında kaptan-ı derya, 21 Aralık 1704`te de birinci kez sadrazam olmuştur. 3 Mayıs 1706`ta azledilip Sakız adası`na sürülmüştür. Daha sonra Erzurum valiliğine ve Sakız muhafızlığına getirilmiştir. 1709 yılının Ocak ayında Halep valiliğine atanan Baltacı Mehmed Paşa, 18 Ağustos 1710`da tekrar sadrazam olmuş ve Serdar-ı Ekrem sıfatıyla Rus seferine çıkmıştır.

Prut Savaşı sırasında, Deli Petro`nun ordusunun etrafını sarmışken, Çariçe Birinci Katerina`nın araya girmesi üzerine barışı kabul etmiştir. Baltacı ile Katarina arasında ne tür bir ilişki kurulduğuna dair zaman içinde geniş kapsamlı söylentiler, tartışmalar ve literatür oluşmuştur.

Prut seferinden dönüşünde azledilerek (Kasım 1711) önce Midilli`ye, daha sonra ise Limni adasına sürülmüştür. 1712 yılında 50 yaşındayken Limni adasında vefat etmiştir. Ortaköy`de yaptırdığı bir cami bulunmaktadır.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Pakçemüezzin Baltacı Mehmed Paşa ilgili konular

 • Baltacı Mehmed Paşa

  Baltacı Mehmed Paşa Osmanlı Devleti sadrazamlarından. 1660 yılında Kastamonu sancağı Osmancık'ta doğdu. Genç yaşta ilim merakı ile Trablu
 • Baltacı Mehmet Paşa

  Baltacı Mehmet Paşa (1662 - 1712), Osmancık'ta doğdu. Genç yaşta ilim merakı ile Trablus, Tunus ve Cezayir'e kadar gitti. Daha sonra İstanbul'
 • Liste - Osmanlı Vezirleri

  I. OsmanOrhan Gazi Alaüddin Paşa (İlk sadrazam) Gündüz Alp (İnönü Beyi) Hasan Alp (Yarhisar Beyi) Turgut Alp (İnegöl Beyi) Konur Alp A
 • Sadrazamlar

  Osmanlı Devleti sadrazamları ve başbakanlarına ait detaylı liste.
 • Mehmed Paşa

  Türk tarihinde birden fazla Mehmed Paşa vardır. Bunlar;
 • Pakçemüezzin Baltacı Mehmed Paşa

  Baltacı Mehmed Paşa, 25 Aralık 1704 - 3 Mayıs 1706 ve 18 Ağustos 1710 - 20 Kasım 1711 dönemlerinde iki defa sadrazamlık yapmış Osmanlı vezi
 • Osmanlı Nafıa Nazırlığı

  Nafia Nazırlığı ya da Nafia Nezareti Osmanlı Devleti'nde Bayındırlık Bakanlığı'na verilen isimdir.
 • Osmanlı Ticaret ve Ziraat Nazırlığı

  Ticaret ve Ziraat Nazırlığı Osmanlı Devletinde Ticaret ve Tarım işlerinden sorumlu bakanlığa verilen isimdir.
 • Manastır Eyaleti

  Manastır Eyaleti, Rumeli Eyaleti'nin kaldırılmasından sonra kurulan Osmanlı eyaletidir. Ayrıca Osmanlı Devletinin en büyük eyaletidir. 1846'