Antlaşma, iki ya da daha çok devleti bağlayıcı nitelikteki anlaşmalara denir. Eski dilde antlaşmalara muâhede de denirdi.

PAKT (türkçe) anlamı
1. Fr Akid
2. sözleşme
3. andlaşma. Siyasi anlaşma.
PAKT (almanca) türkçe anlamı
4. i. pakt (m)
PAKT (türkçe) anlamı
5. antlaşma
PAKT (türkçe) ingilizcesi
1. [Pakt (der) ]n. pact
2. covenant
3. treaty
4. contract
5. formal agreement
6. v. pack up
7. pack
8. package
9. catch
10. seize
11. grip
12. tackle
13. grab
14. snatch
15. capture
16. reach
17. grapple
18. take
19. hit off
20. bite
21. click
22. n. pact
23. agreement
alliance,
pakt (almanca) ingilizcesi
24. (der) n. pact
25. covenant
26. treaty
27. contract
28. formal agreement,
PAKT (türkçe) fransızcası
1. pacte [le]
PAKT (türkçe) almancası
1. n. Pakt

Pakt hakkında bilgiler

pakt ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Antlaşma

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Anti-Komintern Pakt

1936 Kasımında Berlin-Roma Mihveri kurulduğu bir sırada, öte yandan Berlin-Tokyo Mihveri de kuruldu. Bu, Almanya ile Japonya'nın Sovyet Rusya'ya ve Komintern'in milletlerarası komünizm faaliyetine karşı imzalamış oldukları Anti-Komintern Pakt'tır. 1935 tarihli Fransız-Sovyet ...

Çelik Pakt

İtalya'nın Arnavutluk'a girmesiyle Doğu Akdeniz ve Balkanlar statükosu ağır bir tehdit altına girmiş oluyordu. Bu gelişmenin yanında, Almanya'nın da Tuna bölgesinde Doğu'ya doğru genişlemekte olduğu, 1939 Şubatında Macaristan'ın da Anti-Komintern Pakt'a katıldığı ve ...

Üçlü Pakt

Hitler Almanyası'nın İtalya ve Japonya ile 1940 yılında Berlin'de imzaladığı pakt. Bu pakt, Avrupa ve Afrika düzenlenme hakkını Almanya ve İtalya Asya'nın düzenlenme hakkını da Japonya veriyordu. Daha önce (1939) İtalya ve...

Commonwealth

Commonwealth birden fazla anlamı vardır. Şu anlamlara gelebilir: